Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Zgoda inwestycyjna, czyli planowane uproszczenie formalności budowlanych. Część pierwsza

Robert Tomaszewski
19 stycznia 2018
Budowa
Nieruchomości

Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego przewiduje możliwość zastąpienia kilku różnych decyzji administracyjnych jedną zgodą inwestycyjną.

Zgoda inwestycyjna

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poprzez wprowadzenie kodeksu urbanistyczno-budowlanego chce doprowadzić do uproszczenia w formalnościach administracyjno-budowlanych. Ma to nastąpić m.in. dzięki wprowadzeniu obowiązku uzyskiwania zgody inwestycyjnej, czyli rozstrzygnięcia w formie decyzji administracyjnej, zastępującego kilka tych obecnie funkcjonujących w obrocie prawnym – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Zgoda inwestycyjna, zgodnie z treścią projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego, ma zastąpić takie decyzje administracyjne jak: decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, decyzja o podziale nieruchomości, zgłoszenie budowy (zarówno to „zwykłe”, jak i zgłoszenie z projektem budowlanym) oraz decyzje o zmianie sposobu użytkowania. Zgoda inwestycyjna będzie wydawana przez starostę (prezydenta miasta) lub w sytuacjach, gdy będzie dotyczyć inwestycji bardziej skomplikowanych, z ramienia wojewody – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Kategorie inwestycji

Stopień skomplikowania danej inwestycji ma także zadecydować o zróżnicowaniu procedur prowadzących do wydania zgody inwestycyjnej. W celu jego określenia inwestycje podzielono na sześć kategorii. Kategoria pierwsza to „najprostsze konstrukcje” – obejmuje ona m.in. remonty budynków czy rozbiórkę obiektów budowlanych do 35 mkw. powierzchni całkowitej. Druga kategoria, czyli „mniej skomplikowane inwestycje”, dotyczy m.in. budowy budynku do 250 mkw. powierzchni całkowitej. Pozostałe kategorie dotyczą „bardziej skomplikowanych inwestycji”. Kategoria trzecia obejmuje budowę budynków usługowych oraz produkcyjnych o powierzchni od 35 do 70 mkw., natomiast czwarta kategoria dotyczy budynków usługowych oraz produkcyjnych o powierzchni od 70 do 250 mkw.. Kategoria piąta reguluje kwestie: budowy budynków usługowych oraz produkcyjnych o powierzchni od 250 do 1000 mkw., budowy budynków zamieszkania zbiorowego do 10 kondygnacji czy budowy elektrowni wiatrowej. Ostatnia, szósta kategoria dotyczy budynków zamieszkania zbiorowego powyżej 10 kondygnacji, budynków usługowych oraz produkcyjnych o powierzchni przekraczającej 1000 mkw., budowę kopalni, lotnisk, portów morskich.

Dla kogo zgoda

Uzyskanie przez inwestora zgody inwestycyjnej będzie obowiązkowe dla obiektów mieszących się w kategoriach od drugiej do szóstej. Możliwe jest także ubieganie się o uzyskanie zgody dla inwestycji zakwalifikowanej do pierwszej kategorii – jeżeli sam inwestor wyrazi takie chęci. Dla inwestycji z kategorii drugiej zgoda inwestycyjna będzie wydawana w formie milczącej zgody, nawet jeśli dla danego obszaru nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgoda dla inwestycji z kategorii trzeciej oraz czwartej będzie wydawana w formie milczącej zgody, ale tylko w sytuacji, gdy dla terenów, na jakich mają być zlokalizowane, będzie obowiązywał plan miejscowy. Dla pozostałych inwestycji – czyli z kategorii piątej i szóstej – zgoda będzie wydawana w formie decyzji administracyjnej.

Przypomnijmy – uzyskanie milczącej zgody oznacza, że po złożeniu w starostwie stosownych dokumentów i po upływie określonego czasu nikt nie zgłosi sprzeciwu wobec danego zamierzenia budowlanego. W takiej sytuacji inwestor może rozpoczynać prace budowalne. Warto ponadto pamiętać, że każda inwestycja, którą określi się jako mającą znaczący wpływ na środowisko, będzie wymagała uzyskania zgody inwestycyjnej, niezależnie od jej kategorii – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

W kolejnej części artykułu: w jakich okolicznościach organ może odmówić udzielenia zgody inwestycyjnej? Jak wyglądać będzie tryb ubiegania się o uzyskanie takiej zgody? Jakie informacje inwestor musi zawrzeć we wniosku i jakie dokumenty powinien do niego dołączyć?

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe