Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Wpisane roszczenia są skuteczne wobec każdego

Robert Tomaszewski
3 listopada 2013
Nieruchomości
Umowa

Jeśli umowę przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawarto w formie aktu notarialnego, istnieje możliwość ujawnienia w księdze wieczystej nieruchomości roszczenia, wynikającego z tejże umowy. W praktyce ujawnienie takiego roszczenia zabezpiecza interesy kupującego. Roszczenie wynikające z umowy przedwstępnej, mimo że odnosi się względem określonego właściciela nieruchomości, to staje się skuteczne wobec każdego następnego właściciela takiej nieruchomości.

Roszczenia wynikające z umowy przedwstępnej nieruchomości skuteczne wobec każdego

Ujawnienie roszczenia wynikającego z umowy przedwstępnej absolutnie nie ogranicza wpraw właściciela nieruchomości w zakresie rozporządzania nią. Może on rzeczoną nieruchomość przekazać w darowiźnie, pozostawić w spadku lub sprzedać – ogólnie przenieść własność na inną osobę, jednak z ograniczeniem wynikającym z treści roszczenia.

Wpis roszczenia wynikającego z umowy przedwstępnej do księgi wieczystej zabezpiecza w istotny sposób interesy nabywcy. Jeśli nawet doszłoby do sytuacji, w której sprzedający przeniósłby własność na osoby trzecie, to nabywcy będącemu stroną umowy przedwstępnej przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń od aktualnego właściciela.

Pamiętać należy, że wszelkie roszczenia ujawnione w księdze wieczystej mają pierwszeństwo przed tymi roszczeniami, których nie ujawniono. W przypadku praw wpisanych pierwszeństwo przysługuje temu prawu, co do którego wniosek o wpisanie wcześniej zarejestrowano w sądzie.

Wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej nieruchomości jest możliwe

By zabezpieczyć także interes właściciela nieruchomości, a także by zapewnić bezpieczeństwo swobody rozporządzania majątkiem, ustawodawca wprowadził ograniczenia czasowe skuteczności wpisu dotyczącego roszczenia wynikającego z umowy przedwstępnej. Jeśli od daty wpisu roszczenia do księgi wieczystej minie rok, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, której dotyczy księga, ma prawo wystąpić z jednostronnym wnioskiem o wykreślenie roszczenia z księgi. Sytuacją uniemożliwiające złożenie takiego wniosku jest sytuacja, w której w tym samym czasie uprawniony złoży w sądzie wniosek o wpisanie do księgi prawa. W takiej sytuacji roszczenie wykreśla się dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia odmawiającego wpisanie praw. Jeśli uprawniony przed upływem roku od wpisu roszczenia występuje o przeniesienie własności, bieg terminu, po którym może nastąpić wykreślenie roszczenia, wstrzymany zostaje do momentu, w którym prawomocnie zakończone zostanie postępowanie.

Oświadczenie właściciela nieruchomości

Jak okazuje się w praktyce roczny termin, po którym można wystąpić o wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej, jest terminem bardzo długim. W takiej sytuacji właścicielowi nieruchomości pozostaje spisanie przed notariuszem oświadczenia kupującego będącego stroną umowy przedwstępnej, o wyrażeniu zgody na wykreślenie roszczenia wynikającego z umowy przedwstępnej, z księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczyła ta umowa. Jeśli wyrażenie takiej zgody przez kupującego wymaga spełnienia przez właściciela nieruchomości dodatkowych warunków, wówczas dokument potwierdzający oświadczenie pozostaje w depozycie u notariusza do czasu, gdy właściciel nie spełni tychże warunków. Po ich spełnieniu dokument oświadczenia zostaje przekazany właścicielowi nieruchomości i ma on prawo wystąpić z wnioskiem o wykreślenie roszczenia. Jeśli oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na wykreślenie roszczenia zostaje sporządzone za obopólną zgodą i nie podlega żadnym dodatkowym warunkom, notariusz odnotowuje je w akcie notarialnym, a w konsekwencji wykreśla z księgi wieczystej.

Jak podkreśla Rober Tomaszewski, Dyrektor Zarządzający SaveInvest Sp. z o.o.: „Ustawodawca konstruując prawo do wpisania roszczenia wynikającego z umowy przedwstępnej, zadbał w dużej mierze o interesy kupujących. Nie oznacza to jednak, iż pominął właścicieli oraz użytkowników nieruchomości, bowiem skonstruowane w taki sposób prawo zabezpiecza interesy obu stron i obu stronom gwarantuje dochodzenie swoich roszczeń wynikających z umowy przedwstępnej”.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe