Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Własność prywatna czy interes publiczny – co ważniejsze?

Robert Tomaszewski
23 lutego 2021
Nieruchomości
Działki

Własność prywatna nie jest objęta bezwzględną i absolutną ochroną. Przekonała się o tym właścicielka pewnej nieruchomości położonej w Gminie Czernichów. Kiedy interes publiczny stanie ponad własnością?

Kontrowersyjny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Rada Gminy Czernichów w 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na mocy tego planu ustalono między innymi rolne przeznaczenie niektórych działek objętych jego zasięgiem. Z takiego rozstrzygnięcia nie była jednak zadowolona właścicielka jednej z nich. Od lat toczyła bowiem batalię z gminą o zmianę przeznaczenia działki na budowlaną. Uzyskała już nawet decyzję o warunkach zabudowy. Uchwała Rady Gminy pokrzyżowała zatem jej wieloletnie starania. W ocenie właścicielki takie rozstrzygnięcie było natomiast nie tylko sprzeczne z zasadami logiki ale i z zasadami dobrego zagospodarowania terenu. W związku z tym wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie i zażądała stwierdzenia nieważności części uchwały rady gminy.

Prawo własności nienaruszalne?

Wiele osób mylnie sądzi, że prawo własności jest nienaruszalne. Cieszy się ono bowiem ochroną ustanowioną w art. 21 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Istnieją jednak sytuacje, w których ustawa dopuszcza pewną ingerencję ze strony organów administracji. Nie da się ukryć, że takie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w istotny sposób wpływają na wykonywanie prawa własności. Ustalają bowiem przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu robiąc to niezależnie od woli właściciela. W konsekwencji przesądzają o zakresie możliwych sposobów wykorzystania działki, niejednokrotnie blokując przedsięwzięcia inwestycyjne. Jednak czy działanie Rady Gminy Czernichów było nielegalne i nieprawidłowe? Niekoniecznie – stwierdza Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Ochrona ale ograniczona

Ochrona wskazana w art. 21 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej nie ma bezwzględnego charakteru. Oznacza to, że może podlegać ograniczeniom. Granice prawa własności określają natomiast ustawy w tym również ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Należy jednak przyznać rację właścicielce działki, iż gmina nie może w sposób dowolny uchwalać miejscowego planu. Powinna to robić z uwzględnieniem szeregu zasad, w tym ładu przestrzennego, proporcjonalności oraz ochrony prawa własności. W ocenie skarżącej w niniejszej sprawie rada gminy przekroczyła władztwo planistyczne naruszając jednocześnie interes prawny właścicielki działki.

Nie doszło do przekroczenia władztwa planistycznego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał jednak, że nie każde naruszenie indywidualnego interesu prawnego jest tożsame z przekroczeniem władztwa planistycznego. W jego ocenie w rozpatrywanej sprawie nie doszło do istotnego naruszenia zasad uchwalania planu, ponieważ gmina musi mieć możliwość planowania przestrzeni publicznej, niezależnie od istniejących stosunków własnościowych. Ponadto dla tego terenu obowiązywało już studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które nie może być sprzeczne z uchwalanym planem miejscowym. Ono natomiast określało warunki zagospodarowania terenu jako: prowadzenie wielofunkcyjnego modelu gospodarowania z równoczesnym zachowaniem równowagi ekologicznej i ochrony najcenniejszych stanowisk fauny i flory, dostosowanie składu gatunkowego zalesień do warunków siedliskowych oraz zakaz wznoszenia budynków.

Triumf gminy, ale to nie koniec sprawy

Ostatecznie zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przyznał rację gminie Czernichów i oddalił skargę właścicielki działki. Orzeczenie jest na razie nieprawomocne, ponieważ skarżąca nie dała za wygraną i wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wynik sprawy poznamy prawdopodobnie za rok – stwierdza Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe