Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

W jakich okolicznościach sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze działu spadku podlegać będzie opodatkowaniu PIT? Część druga

Robert Tomaszewski
6 czerwca 2017
Nieruchomości
Nieruchomości

W jakich okolicznościach sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze działu spadku podlegać będzie opodatkowaniu PIT? Część druga

W poprzedniej części artykułu wyjaśnione zostało, co decyduje o konieczności uiszczenia na rzecz fiskusa podatku dochodowego w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze działu spadku.

Bardzo często można spotkać się ze stanowiskiem organów podatkowych, zgodnie z którym za datę nabycia nieruchomości, lub udziału w nieruchomości, jeśli podatnik decyduje się na jej sprzedaż, wskazywana jest data jej pierwotnego nabycia. Mowa tu przede wszystkim o sytuacji, gdy wartość takiej nieruchomości na skutek działu spadku i zniesienia współwłasności mieściła się w udziale, jaki miał przysługiwać danemu spadkobiercy – czyli zniesienie współwłasności zostało dokonane bez konieczności spłat i dopłat (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 lutego 2016 r., IPPB4/4511-1428/15-2/JK3). W praktyce, gdy fiskus tak interpretuje powszechnie obowiązujące przepisy, oznacza to, że w sytuacji, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu w wyniku działu spadku, to bezwarunkowo powinno zostać to potraktowane jako nabycie i uzyskanie przychodu. Takie rozumowanie stanowi spore nadużycie. Jest nieprawidłowe, ponieważ nie traktuje współwłasności spadku jako specyficznego typu współwłasności – podąża za przedstawionym w poprzedniej części artykułu tropem prób dopasowywania przepisów kodeksu cywilnego do spornych spraw. Nie ma więc podstaw prawnych, by domniemywać, że nabywanie przez spadkobierców w wyniku działu spadku jest nowym nabyciem, a jego skutki przejawiają się dopiero z chwilą działu spadku.

Kilku spadkobierców nieruchomości

W sytuacji, gdy spadek (czyli prawa i obowiązki zmarłego) dziedziczony jest przez kilku spadkobierców, to każdy z nich w chwili jego otwarcia nabywa, zgodnie z prawem, określony ułamkowo udział spadkowy oraz odpowiednio udziały w przedmiotach należących do spadku. Nie oznacza to jednak, że nabywają poszczególne przedmioty wchodzące w skład masy spadkowej. Mamy natomiast wtedy do czynienia z powstaniem wspólności majątku spadkowego, a jego ustanie może nastąpić w wyniku działu spadku, dochodzi bowiem do przyznania poszczególnym spadkobiercom praw majątkowych objętych schedą stosownie do udziałów im przysługujących. Oznacza to, że w skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników jego masy, co stanowi z kolei czynność wtórną, a nie równorzędną, do nabycia spadku – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. W konsekwencji nie można uznać działu spadku za nową (inną) formę nabycia spadku – nawet jeśli spadkobiercy przyznana zostanie rzecz, której wartość przekroczy wartość przypadającego mu pierwotnie udziału spadku. Wyrok z takim rozstrzygnięciem wydał m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w dniu 23 września 2015 r., sygnatura akt: I SA/Sz 850/15.

Biorąc pod uwagę przesłanki zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisy dotyczące zasad prawa spadkowego należy stwierdzić, że przy decydowaniu, czy opodatkowane powinno zostać zbycie nieruchomości nabytej w drodze działu spadku, musi zostać wzięta pod uwagę chwila nabycia spadku, czyli moment śmierci spadkodawcy, moment otwarcia spadku, a nie data dokonania działu spadku. Pogląd taki wyrażony został w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 września 2011 r., sygnatura akt: II FSK 500/10/. We wspomnianym orzecznictwie NSA wyraźnie podkreśla, że bieg (określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT) 5-letniego terminu, zwalniającego transakcję zbycia nieruchomości z konieczności odprowadzenia podatku dochodowego, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła śmierć spadkodawcy. Oznacza to, w optyce NSA, że zbycie nieruchomości na warunkach tu omawianych nie powinno być przez fikusa rozumiane jako źródło przychodu w rozumieniu ustawy PIT.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe