Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Skuteczne odwołanie od decyzji organu administracji

Bartłomiej Kuzniar
6 grudnia 2018
Nieruchomości
Prawo

Zgodnie z przepisami procedury administracyjnej strona niezadowolona z rozstrzygnięcia organu I instancji, wydanego w formie decyzji, ma prawo wniesienia odwołania do organu wyższego stopnia. Czy warto? Weryfikacja prawidłowości orzeczeń organów administracji publicznej jest powszechnym zjawiskiem i niejednokrotnie przynosi ona korzystny dla strony rezultat. Jak prawidłowo odwołać się od decyzji?

Specyfika postępowania administracyjnego

Konstrukcja przepisów prawa administracyjnego (k.p.a.) zakłada swoistą otwartość na obywatela. – stwierdza Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest sp. z o.o. Oznacza to tyle, że postępowanie ma być przejrzyste, czytelne i zrozumiałe dla „przeciętnego śmiertelnika”. Rzecz w tym, aby strona mogła samodzielnie występować przed wojewodami, starostami, burmistrzami i wójtami miast, bez konieczności korzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. – dodaje Bartłomiej Kuźniar. Postępowanie administracyjne nie jest zatem szczególnie skomplikowane i obarczone licznymi wymogami. Wyszczególnione w Kodeksie postępowania administracyjnego środki zaskarżenia potwierdzają tę zasadę. Organom I instancji zdarza się natomiast mylić, dlatego niekorzystna decyzja powinna być dla strony bodźcem do działania – w tym momencie trzeba składać odwołanie.

Forma i treść odwołania

Kwestie formalne odwołania zostały wskazane w art. 128 k.p.a. Żeby mówić o skuteczności tego środka wystarczy, aby strona wniosła je w wymaganym terminie, a nadto jasno wyraziła w nim swoje niezadowolenie z wydanego rozstrzygnięcia. Błędnym jest natomiast powszechne przekonanie, że odwołanie musi zawierać obszerne, rozbudowane uzasadnienie. Przepis wyraźnie wskazuje, że środek ten nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Co więcej, należy podkreślić, że orzecznictwo sądów jest w tym zakresie jednolite. Bywały już przypadki, w których strona zatytułowała swoje pismo jako „prośba” albo „wniosek”, a jednak organ mógł uznać je za odwołanie, ponieważ z jego treści wynikało, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. W razie gdyby organ miał wątpliwości, co do intencji strony, może również wezwać ją do doprecyzowania swoich żądań. Ma także uprawnienie do wezwania strony do uzupełnienia braków formalnych odwołania, jeżeli na przykład nie zostało ono podpisane.

Skuteczność odwołań

Kontrola organu odwoławczego obejmuje zarówno legalność wydanego rozstrzygnięcia, jak i ocenę stanu prawnego. Jego obowiązkiem jest dostateczne i wszechstronne wyjaśnienie sprawy. Organ nie jest zatem związany zarzutami odwołania. Przy rozpatrzeniu odwołania musi spojrzeć na sprawę znacznie szerzej, uwzględniając wszystkie jej aspekty. Nawet jeżeli strona napisze: „nie podoba mi się wydana decyzja”, organ jest zobowiązany do przeanalizowania całej sprawy i zweryfikowania, czy organ I instancji dokonał prawidłowych ustaleń i czy właściwie ocenił zebrane w sprawie dowody.

Wnosić odwołanie, czy nie?

Na co dzień zajmujemy się zagadnieniem nieruchomości. Podpowiadamy naszym klientom, w jaki sposób inwestować, co warto kupić, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo transakcji. W ramach naszej działalności często mamy zatem do czynienia z organami administracji publicznej w kontekście chociażby postępowań o wydanie pozwolenia na budowę, zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Lata doświadczeń pokazały nam, że odwołania mogą być naprawdę skuteczne. – dodaje Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest sp. z o.o. Warto również pamiętać, że odwołanie nic nie kosztuje. Organ nie może też orzec na niekorzyść strony, dlatego używając tego środka zaskarżenia można jedynie zyskać.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe