Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Realizację celu wywłaszczenia należy rozumieć szeroko

Bartosz Antos
15 września 2021
Nieruchomości
Nieruchomości

Wyrokiem z 10 marca 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił decyzje organu I i II instancji, orzekające o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej. W ocenie Sądu zarówno Prezydent, jak i Wojewoda zbyt wąsko ocenili realizację celu wywłaszczenia. Co to oznacza? Dlaczego nieruchomość nie trafi do byłych właścicieli? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Trudne sprawy o zwrot nieruchomości

Problem zwrotu nieruchomości wywłaszczonych zajmuje szczególne miejsce w polskim systemie prawnym. Niejednokrotnie po 30, 40, 50, a nawet 60 latach wywłaszczone kiedyś grunty i budynki trafiają w ręce byłych właścicieli lub ich spadkobierców. Dzieje się tak z uwagi na niedoskonałość starych regulacji. Często decyzje o wywłaszczeniu nieruchomości podejmowano ad hoc, nie zważając na konsekwencje. Planowano z rozmachem, a potem w praktyce weryfikowano te założenia pod kątem możliwości ich realizacji. W ten sposób wiele osób utraciło swoje majątki. Na szczęście dzisiaj mogą domagać się sprawiedliwości. Problem polega jednak na tym, że orzecznictwo sądów bywa niejednolite. Stąd tak istotny jest każdy wyrok, ponieważ to on właśnie może przechylić szalę z jednej strony na drugą. Tym razem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku nie stanął po stronie byłych właścicieli.

Wywłaszczenie pod budowę osiedla

Orzeczeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Urzędu Spraw Wewnętrznych, 26 września 1970 r. wywłaszczono prawie 200 metrów kwadratowych nieruchomości. Została ona bowiem przeznaczona pod realizację „budownictwa mieszkaniowo spółdzielczego”. Ówczesny właściciel otrzymał 12.831 złotych tytułem odszkodowania. Minęły lata i w 2007 r. spadkobierczyni byłego właściciela nieruchomości zwróciła się o jej zwrot. W ocenie wnioskodawczyni na tym gruncie nigdy nie zrealizowano celu wywłaszczenia i powinien on wrócić do prawowitego właściciela. Po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym organ I instancji przyznał rację stronie. Za wygraną nie dała jednak Gmina, która odwołała się od tego orzeczenia. Organ II instancji podzielił jednak stanowisko organu I instancji. Wówczas Gmina skierowała skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Czy cel wywłaszczenia został zrealizowany?

Organy I i II instancji zgodnie stwierdziły, że cel wywłaszczenia w niniejszej sprawie został określony w sposób ogólny, jednak pozwalający jednoznacznie wskazać, jaka inwestycja miała powstać na działce będącej przedmiotem postępowania. Było to osiedle mieszkaniowe. Zdaniem organów cel ten nie został zrealizowany, ponieważ na gruncie nie wybudowano ani nie urządzono jakiegokolwiek nowego elementu typowego dla osiedla, w tym domu, budynku, boiska, obiektu handlowego, parkingu, zieleni miejskiej oraz drogi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku nie zgodził się jednak z tą oceną. Jego zdaniem istniejące na gruncie elementy infrastruktury świadczą o realizacji celu wywłaszczenia. Cel wywłaszczenia należy bowiem rozumieć szeroko, szczególnie wtedy, gdy z decyzji o wywłaszczeniu wynika, że na gruncie miało powstać osiedle mieszkaniowe – zauważa Bartosz Antos.

Jak zrealizowano cel wywłaszczenia?

Stanowisko sądu potwierdza bogate orzecznictwo. Wielokrotnie stwierdzono w nim, że w przypadku planowania inwestycji polegającej na budowie osiedla mieszkaniowego, inwestycja ta nie ogranicza się tylko do budowy budynków mieszkalnych, ale obejmuje również całą infrastrukturę osiedla w postaci budynków handlowych, usługowych, urządzeń towarzyszących, jak również takie obiekty jak szkoły, przedszkola, żłobki, ośrodki zdrowia, ciągi komunikacyjne, parkingi, tereny sportowe, rekreacyjne, tereny zieleni osiedlowej, ale również sieci wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze. W analizowanej sprawie natomiast na wywłaszczonej nieruchomości znajduje się ogrodzenie graniczące z chodnikiem wewnętrznym, prowadzącym do domów, a także trawa i krzewy. Z całą pewnością zatem na działce znajduje się fragment infrastruktury osiedla mieszkaniowego, które to stanowiło cel wywłaszczenia.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe