Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Przedsiębiorcy przemysłowi nie płacą podatku od nieruchomości

Joanna Jaremus
4 marca 2020
Nieruchomości
Podatki
Nieruchomości

9 grudnia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął niezwykle ważną uchwałę. Ostatecznie przesądził o tym, że przedsiębiorca przesyłowy nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Kto zatem rozliczy się z fiskusem i z jakich przepisów to wynika? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Lasy Państwowe kontra przedsiębiorca przemysłowy

Analizowana przez Naczelny Sąd Administracyjny sprawa dotyczyła podatku od nieruchomości. Zaistniały w niej wątpliwości, dotyczące tego, kto powinien być płatnikiem tej należności publicznoprawnej. Właścicielem nieruchomości były bowiem Lasy Państwowe. Nie miały one jednak władztwa nad spornym terenem, ponieważ ustanowiono na nim służebność przesyłu. Ta służebność była natomiast związana z posadowieniem na działce linii elektroenergetycznej. Jeszcze do 2006 r. ta kwestia nie rodziła żadnych problemów, ponieważ grunty pod napowietrznymi liniami energetycznymi korzystały ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Wszystko zmieniło się jednak w 2006 r. – wskazuje Bartosz Antos.

Czym jest służebność przesyłu?

Jak wynika z art. 3051 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny: „nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń”. Wskazane urządzenia to oczywiście wszystko to, co służy doprowadzaniu lub odprowadzaniu płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne. Instytucja służebności przesyłu ma służyć przedsiębiorcom w realizacji ich działalności gospodarczej, a zatem w dostarczaniu mediów. Właściciel nieruchomości, godząc się na służebność, musi natomiast znosić zainstalowanie określonych urządzeń na jego gruncie oraz w razie potrzeby udostępniać nieruchomość przedsiębiorcy przesyłowemu. Szczegółowe zasady korzystania ze służebności określane są w zawartej przez strony umowie.

Czym jest podatek od nieruchomości i kto go płaci?

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, w oparciu o art. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, podlegają natomiast co do zasady grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami są natomiast osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają jedną z czterech cech. Po pierwsze są właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych. Po drugie są posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych. Po trzecie są użytkownikami wieczystymi gruntów. Po czwarte natomiast są posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, KOWR lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości albo jest bez tytułu prawnego – wymienia Bartosz Antos.

Finał sprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

W omawianej sprawie pojawiła się zatem wątpliwość, czy służebność przesyłu nie stanowi przypadkiem posiadania samoistnego. Jak wskazano bowiem w Kodeksie cywilny, posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel. Na tym tle w ostatnich latach rysowało się wiele konfliktów, a sądy do tej pory nie wypracowały jednolitego stanowiska. Konieczne stało się zatem podjęcie uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny. Finalnie przedsiębiorcy przesyłowi odetchnęli z ulgą. Sąd jednoznacznie stwierdził bowiem, że podatek od nieruchomości powinien zapłacić właściciel nieruchomości.

Joanna Jaremus

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe