Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Podstawowe elementy umowy najmu nieruchomości – o czym nie możesz zapomnieć?

Bartłomiej Kuzniar
7 stycznia 2021
Najem
Nieruchomości
Najem nieruchomości

Wielu Polaków zarabia dzisiaj na wynajmie swoich nieruchomości. W ten sposób udostępniamy zarówno domy, mieszkania, jak i działki rekreacyjne. Gdy decydujemy się na takie zarobkowanie musimy jednak zadbać o odpowiednią treść umów najmu. O jakich podstawowych elementach kontraktu nie możesz zapomnieć? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – www.saveinvest.pl.

Szczegółowe dane stron umowy

Przede wszystkim kluczowe jest, aby prawidłowo i w pełni określić strony podpisywanej umowy. Osoby fizyczne powinny zostać zidentyfikowane przede wszystkim na podstawie swojego imienia i nazwiska, numeru PESEL, a także adresu zamieszkania. Jeżeli dodatkowo ta osoba prowadzi działalność gospodarczą, należy wskazać numer wpisu do właściwego rejestru, a także jej firmę, NIP oraz REGON. Nieco więcej komplikacji pojawia się przy spółkach komandytowych, z o.o., akcyjnych i innych. Tam bowiem możemy mieć do czynienia z różnymi formami reprezentacji. Należy przed podpisaniem umowy starannie zweryfikować kto i w jakim zakresie może zawrzeć w imieniu spółki umowę danego rodzaju. Czasem spółki korzystają nie tylko ze standardowych reprezentantów, w tym z członków zarządu, ale również prokurentów i pełnomocników.

Czas trwania umowy i warunki jej wypowiedzenia

Ważne jest również precyzyjne określenie czasu trwania umowy i warunków jej wypowiedzenia. Nawet jeżeli mamy do czynienia z umowami na czas określony. Takie umowy teoretycznie kończą się wtedy, gdy upłynie czas, na który zostały zawarte. Strony mogą jednak umówić się, że do rozwiązania umowy może dojść również przy zaistnieniu określonych przesłanek. Jeżeli na przykład najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym, wynajmujący powinien mieć możliwość wypowiedzenia zawartej umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia. Podobnie w pewnych okolicznościach to najemcy powinna przysługiwać możliwość wypowiedzenia umowy przed czasem.

Wysokość i sposób uiszczania czynszu

Zawierany kontrakt nie powinien nadto powodować jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących wysokości, terminu i sposobu uiszczania umówionego czynszu. W umowie te kwestie powinny zostać precyzyjnie wskazane. Najlepiej umówić się na dokonywanie opłat przelewem. Wtedy nie trzeba zbierać dodatkowych dokumentów, w postaci pokwitowań przyjęcia czynszu. Jeśli chodzi natomiast o koszty eksploatacji istnieją dwie możliwości. Umowy o dostawę poszczególnych mediów mogą zostać zawarte przez wynajmującego. Ten wówczas raz w miesiącu powinien przedstawić rachunki najemcy i wyznaczyć mu termin do zapłaty. Zużycie prądu, gazu albo wody może też zostać rozliczone w inny sposób. Dopuszczalne jest bowiem zawarcie umów z dostawcami bezpośrednio przez najemcę.

Kaucja, aby zabezpieczyć interesy wynajmującego

Zawierana umowa najmu powinna również posiadać stosowne zabezpieczenia interesu wynajmującego. Temu najlepiej służy kaucja, która może zostać wykorzystana na pokrycie strat, związanych z niezrealizowaniem lub nieprawidłowym zrealizowaniem umowy. Jeżeli zatem najemca dopuścił się zniszczenia mieszkania, te straty można pokryć korzystając z kaucji. W przypadku tradycyjnej umowy najmu wysokość kaucji nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu. Z kolei w odniesieniu do umowy najmu okazjonalnego kwota ta nie może przekroczyć sześciokrotności czynszu.

Prawa i obowiązki stron

W każdej umowie najmu powinny też znaleźć się precyzyjnie wskazane prawa i obowiązki stron. Dla obu kontrahentów powinno być jasne, co mogą, a czego nie mogą zrobić. Od najemcy można na przykład oczekiwać, że będzie utrzymywał wynajmowany lokal w należytym stanie, że nie będzie go podnajmował, nie będzie trzymał w nim zwierząt albo palił tytoniu. Wynajmujący z kolei może się zobowiązać do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń, znajdujących się w lokalu, a także do wydania lokalu w określonym terminie i umówionym stanie – wymienia Bartłomiej Kuźniar.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe