Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Opodatkowane czy nieopodatkowane bilbordy? Część pierwsza

Bartosz Antos
4 maja 2016
Nieruchomości
Podatki
Bilbordy

Podatkowi od nieruchomości powinny podlegać tylko budowle, czyli urządzenia trwale związane z gruntem. Jednak urząd podatkowy niejednokrotnie żąda także uregulowania należności od tablic reklamowych, które da się przecież przenieść w inne miejsce.

Czy właściciele gruntów, na których znajdują się bilbordy mają problem?

Problem dotyczy zarówno właścicieli i wieczystych użytkowników gruntów, na których usytuowane są różnego rodzaju tablice reklamowe, jak i bezpośrednio ich posiadaczy. Okazuje się, że w zależności od przyjętej interpretacji prawa, nawet urządzenia, które nie są trwale związane z gruntem mogą zostać obłożone podatkiem od nieruchomości.

Prawo budowlane i ustawodawca podatkowy (poprzez odesłanie zawarte w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych) posługują się przesłanką trwałego związania z gruntem tablic reklamowych. W art. 48 kodeksu cywilnego czytamy, że co do zasady do części składowych gruntu należą m.in. budynki i inne urządzenia trwale związane z gruntem. Częścią składową gruntu jest wszystko, co nie może być od niego odłączone bez uszkodzenia, lub istotnej zmiany gruntu, albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Zatem, jeśli urządzenie reklamowe zostanie połączone z gruntem tak, że stanie się jego częścią składową, to definicja własności nieruchomości obejmie również to urządzenie, czyniąc tym samym z właściciela gruntu także właścicielem urządzenia reklamowego. Jak wynika z powyższego, w orzecznictwie i piśmiennictwie przyjmuje się za obiekt budowlany związany trwale z gruntem to taki obiekt, który nie został wzniesiony do przemijającego użytku, jak również nie można oderwać go od gruntu bez uszkodzenia przy tym jego konstrukcji.

Gdy projekt urządzenia reklamowego przewiduje wylanie fundamentów

Decydującym czynnikiem jest fizyczny związek obiektu budowlanego z gruntem – w szczególności, gdy obiekt ten usadowiono na fundamentach. Co więcej, dodatkowe znaczenie ma fakt, czy posadowienie obiektu budowlanego jest na tyle trwałe, by mogło oprzeć się czynnikom, które są w stanie naruszyć jego konstrukcję. W przypadku konkretnie urządzeń reklamowych kluczowe okazuje się również to, czy przy wznoszeniu obiektu, w związku z wymogami zachowania bezpieczeństwa, używano specjalistycznego sprzętu. Oczywiście jest to teza argumentująca za występowaniem trwałego związku z gruntem. Opozycyjnie: jeśli urządzenie reklamowe można przenieść w inne miejsce, używając wyłącznie siły fizycznej, przy czym jego posadowienie nie wymaga zabiegów, by dostosować podłoże, wtedy nie można uznać istnienia trwałego związku z gruntem.

Według orzecznictwa sądowego, by zdefiniować istnienie trwałego związku urządzenia z gruntem, należy ustalić, czy posadowienie jest na tyle trwałe, by oprzeć się czynnikom, które są w stanie naruszyć ustanowioną na nim konstrukcję i zapewnia bezpieczeństwo. Jeśli projekt budowlany obiektu reklamowego przewiduje wylanie fundamentu, zdaniem sądu mamy niepodważalnie do czynienia z nośnikiem trwale związanym z gruntem.

Niekorzystne stanowisko sądów

Art. 3 pkt 3 prawa budowlanego definitywnie określa budowle, jako wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe. Pomimo tego faktu organy podatkowe niejednokrotnie dowodzą, że podatek należy się od każdego typu urządzeń reklamowych, również tych wcale niezwiązanych z gruntem. Jak zapewnia Bartosz Antos, Wiceprezes Zarządu Saveinvest, nie każde orzecznictwo sądowe w takich kwestiach jest jednolite, jednak należy liczyć się z możliwością popierania przez sądy takiego stanowiska. Jak pokazuje sytuacja z 2012 roku sprawa cały czas pozostaje bez jednoznacznego rozstrzygnięcia. NSA w swoim wyroku stwierdza, że przepisy zawarte w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych nie warunkują opodatkowania budowli od sposobu i związania z gruntem.

Idąc dalej – opodatkowaniu podlegają przez to budowle, zarówno trwale związane z gruntem, jak i te bez takiego powiązania. Dotyczy to w równym stopniu urządzeń reklamowych. Tablice reklamowe, przeznaczone tylko do czasowego użytku, bądź takie, które można oddzielić od podłoża bez większego trudu (czyli niezwiązane trwale z gruntem) również powinny podlegać opodatkowaniu. To działanie argumentuje się z kolei możliwością zakwalifikowania ich do kategorii tymczasowych obiektów budowlanych, które z kolei zaliczają się do budowli.

By przekonać się, kto w takim razie jest podatnikiem zapraszamy do drugiej części poradnika.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe