Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Opłata reklamowa – kto i w jakich okolicznościach musi ją uiścić? Część druga

Robert Tomaszewski
5 listopada 2016
Nieruchomości
Reklama

W poprzedniej części poradnika zaprezentowano obiekty, które zgodnie z nowym prawem obciąży obowiązek uiszczenia opłaty reklamowej.

Stawka opłaty reklamowej

Stawka opłaty reklamowej ustala uchwała w oparciu o dwa czynniki: część stałą (nie może ona przekroczyć 2,50 zł dziennie) oraz część zmienną, która warunkowana będzie powierzchnią tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego do ekspozycji reklamy. Część zmienna nie może przekroczyć 0,20 zł za każdy 1 mkw. dziennie. Określone przez ustawodawcę stawki są nieprzekraczalne, gmina może jednak różnicować wysokość ostatecznej opłaty reklamowej po uwzględnieniu pewnych indywidualnych czynników, czyli lokalizacji lub wielkości i rodzaju tablicy oraz urządzenia reklamowego. W sytuacji, gdy obliczenie pola powierzchni służącego ekspozycji treści reklamowych będzie uniemożliwione (ze względu na nieregularny kształt urządzenia) opłata determinowana będzie polem powierzchni bocznej prostopadłościanu opisanego na takim urządzeniu.

Opłata reklamowa a współwłasność nieruchomości

Przypomnijmy, że zgodnie z nowymi przepisami obowiązek uiszczenia opłaty reklamowej nakłada się na właścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy nieruchomości lub obiektów budowlanych, w sytuacji, gdy na ich nieruchomości lub na obiekcie budowlanym znajdują się tablice lub urządzenia reklamowe, które zgodnie z prawem można obciążyć taką opłatą (wymienione w poprzedniej części poradnika). W sytuacji, gdy mamy do czynienia z nieruchomością lub obiektem budowlanym stanowiącym współwłasność, lub też które znajdują się w posiadaniu kilku podmiotów, obowiązek uiszczenia opłaty reklamowej będzie ciążył solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach. Co więcej, gmina posiada uprawnienia, by nałożyć na inwestora, w drodze uchwały, obowiązek składania dodatkowej deklaracji, może ustalić termin, tryb oraz warunki jej złożenia (wraz ze wzorem formularza).

Podatek od nieruchomości

Konsekwencją nowelizacji przepisów budowlanych jest między innymi rozszerzenie przez ustawodawcę pojęcia budowli. Na chwilę obecną obejmuje ono także wolno stojące, trwale związane z gruntem, tablice reklamowe oraz inne urządzenia służące eksponowaniu treści reklamowych. Taka zmiana skutkuje obciążeniem omawianych tu obiektów także podatkiem od nieruchomości. A więc inwestor, oprócz opłaty reklamowej, musi także rozliczyć z fiskusem podatek od nieruchomości od tablic i urządzeń reklamowych – podkreśla Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Jednak także i tutaj ustawodawca wprowadził pewne udogodnienia dla podatników. Kwota należna z tytułu podatku od nieruchomości będzie mogła zostać zaliczona na poczet opłaty reklamowej. Stawka podatku od nieruchomości dla budowli wynosi 2 proc. od wartości danego obiektu. Jeśli inwestor wykaże do opodatkowania podatkiem od nieruchomości takiego rodzaju budowle opłata reklamowa zostanie stosownie pomniejszona. Jeśli natomiast kwota podatku od nieruchomości od tablicy czy urządzenia reklamowego przekroczy ustaloną dla nich stawkę opłaty reklamowej przedsiębiorca nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami.

Kary administracyjne

W sytuacji, gdy właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz nieruchomości lub obiektu budowlanego nie wykaże obiektów kwalifikujących się pod nałożenie opłaty reklamowej, lub też źle wyliczy podstawę dla ustalenia stawki (przykładowo źle ustali powierzchnię obiektu służącą do ekspozycji reklamy) może liczyć się z powstaniem zaległości, a w konsekwencji także z karami finansowymi, jakie ma prawo nałożyć na niego gmina. Grzywna zostanie nałożona również jeśli organ dopatrzy się braku zgodności urządzenia lub tablicy z uchwałą gminy (która określa zasady u warunki usytuowania takich obiektów, wraz z ich dopuszczalnymi gabarytami czy rodzajami materiałów budowlanych, z jakich mogą zostać wykonane). Podobnie będzie w sytuacji, gdy reklama została posadowiona bez wymaganego pozwolenia budowlanego czy zgłoszenia. Wysokość takiej kary to iloczyn pola powierzchni reklamowej oraz 40-krotność maksymalnej stawki części zmiennej opłaty reklamowej powiększony o 40-krotność maksymalnej stawki części stałej.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe