Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Niewniesienie sprzeciwu a skarga na bezczynność

Bartłomiej Kuzniar
19 grudnia 2018
Budowa
Prawo

W sierpniu tego roku Naczelny Sąd Administracyjny przyjrzał się kwestii dopuszczalności skargi na bezczynność organu, który zaniechał wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej. Sprawa dotyczyła zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Pewien inwestor wystąpił do Starosty Wolsztyńskiego z pismem, w którym stwierdził, iż planuje wykonać taras na działce, należącej do wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota mieszkaniowa, w odpowiedzi na działanie inwestora, poprosiła Starostę Wolsztyńskiego o interwencję w postaci wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji. Organ administracji uznał jednak, że w sprawie nie było podstaw do badania prawdziwości oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i odmówił wniesienia sprzeciwu. Czy miał w tym zakresie rację?

Brak właściwości sądu administracyjnego

Rozpatrując wyżej wspomnianą sprawę sąd administracyjny odwołał się do przepisu art. 3 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z tą regulacją kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje przede wszystkim orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty, postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego, wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających, a także akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej, a także bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, ale tylko w określonych przypadkach. Dodatkowo art. 3 § 2a k.p.a. wskazuje, że sądy administracyjne orzekają także w sprawach sprzeciwów od decyzji wydanych na podstawie art. 138 § 2 wspomnianej ustawy, czyli przez organ odwoławczy, przekazujących sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Wyżej wspomniany katalog wyznacza zakres uprawnień sądu administracyjnego – stwierdza Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest sp. z o.o. Jeżeli zatem dojdzie do zaskarżenia aktu lub czynności, niewskazanych w tych przepisach, sąd jest zobowiązany do odrzucenia tej skargi.

Uproszczone pozwolenie na budowę

W tym kontekście warto się również przejrzeć instytucji zgłoszenia wykonania robót budowlanych. W pewnym sensie to uproszczona forma pozwolenia na budowę. Polega bowiem na uzyskaniu akceptacji organu administracji architektoniczno-budowlanej. Skorzystanie z tej konstrukcji możliwe jest jednak w ściśle określonych przypadkach, wskazanych w art. 30 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W zgłoszeniu inwestor określa rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych, a także termin ich rozpoczęcia. Dołącza również stosowne dokumenty. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może natomiast w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia wnieść sprzeciw. Co przy tym istotne, organ administracji może, ale nie musi wnieść taki sprzeciw – podkreśla Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest sp. z o.o.

Skarga – dopuszczalna czy nie?

Skarga na bezczynność organu okazała się zatem niedopuszczalna. Starosta Wolsztyński nie był zobligowany do wniesienia sprzeciwu w omawianej sprawie. Nie pozostawał on również w zwłoce, ponieważ nie ma mowy o wszczęciu jakiegokolwiek postępowania administracyjnego. Zgłoszenie inwestora nie ma bowiem charakteru wniosku, jest to odrębna instytucja, stanowiąca oświadczenie. Stroną w tej sprawie jest wyłącznie inwestor. Analizując stan faktyczny omawianej sprawy, oczywistym wydaje się zatem, że skarga nie była dopuszczalna. Niewątpliwie jednak Naczelny Sąd Administracyjny przypomniał o charakterze zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz o tym, jaki jest krąg podmiotowy w tym, specyficznym postępowaniu. To istotne orzeczenie dla branży nieruchomości – stwierdza Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest sp. z o.o.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe