Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Narada koordynacyjna – najważniejsze informacje dla inwestorów. Poradnik część druga

Robert Tomaszewski
28 stycznia 2018
Nieruchomości
Działki

W poprzedniej części poradnika wyjaśnione zostało dla jakich terenów obowiązkowe będzie przeprowadzenie ustaleń w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w formie narady koordynacyjnej. Omówione zostały także dokumenty niezbędne do jej przeprowadzenia.

Procedury dotyczące przebiegu narady koordynacyjnej

Po otrzymaniu wszystkich wymienionych w poprzedniej części poradnika dokumentów starosta wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia wnioskodawców, podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu, wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) na obszarze właściwości, na których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu oraz inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku usytuowania części projektowanej sieci na tych terenach. Warto mieć też na uwadze, że termin narady koordynacyjnej powinien zostać wyznaczony przez starostę na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta (wspomnianego w poprzedniej części poradnika) planu sytuacyjnego – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Z narady koordynacyjnej sporządzany jest odpowiedni protokół.

Opłaty

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty za skoordynowanie sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej. Wysokość tej opłaty ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – pod uwagę brane są m.in. takie czynniki jak ilość danego rodzaju sieci i przyłączy, które stanowią przedmiot narady koordynacyjnej.

Narada koordynacyjna odbywa się pod przewodnictwem starosty lub upoważnionej przez niego osoby. Przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie wymagają, by osoba, która wyznaczona została przez starostę posiadała stosowne kwalifikacje. Starosta posiada także uprawnienia, by wyznaczyć termin dodatkowej narady koordynacyjnej, nie później jednak niż 14 dni od dnia wystąpienia wnioskodawcy o jej przeprowadzenie.

Nieobecność na naradzie koordynacyjnej

Warto mieć także na uwadze, że nieobecność którejś z osób zawiadomionych o przeprowadzeniu w danym terminie narady koordynacyjnej nie wpływa bezpośrednio na jej przebieg. Zgodnie bowiem z art. 28ba. ust. 1 – Prawo geodezyjne i kartograficzne nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Przyjmuje się bowiem, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym. Jeśli natomiast w ramach narady koordynacyjnej uzgodnione zostaną przez jej uczestników zmiany w usytuowaniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu w stosunku do usytuowania przedstawionego na planie sytuacyjnym, to starosta, w nieprzekraczanym terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia narady, ma obowiązek zawiadomić osobę nieobecną o nowych ustaleniach. Osoba zawiadomiona o zmianach ma następnie 7 dni, licząc od dnia doręczenia jej zawiadomienia, na zgłoszenie zastrzeżeń, które mogą stanowić podstawę do przeprowadzenia odrębnej narady – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Zostanie ona przeprowadzona w sytuacji złożenia wniosku o jej przeprowadzenie, jednak w takich okolicznościach nie ma obowiązku uiszczania dodatkowej opłaty. Starosta, podobnie jak w sytuacji przedstawionej powyżej, znów ustala sposób, termin i miejsce przeprowadzenie narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia odpowiednie pomioty, ty razem dołącza także treść zgłoszonych zastrzeżeń.

W kolejnej części poradnika: jakie elementy zawierać będzie protokół sporządzony z narady koordynacyjnej? Jaką rolę pełni adnotacja na dokumentacji projektowej, czyli co dalej z wynikami narady koordynacyjnej?

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe