Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Narada koordynacyjna – najważniejsze informacje dla inwestorów. Poradnik część trzecia

Robert Tomaszewski
29 stycznia 2018
Nieruchomości
Działki

W poprzedniej części poradnika szczegółowo omówiliśmy procedury dotyczące przebiegu narady koordynacyjnej. Wyjaśniliśmy także procedury, jakie obowiązywać będą w przypadku nieobecności na naradzie zawiadomionego przez starostę podmiotu.

Protokół z narady koordynacyjnej

Rezultaty narady koordynacyjnej prezentuje protokół. Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydawane są wnioskodawcy w dniu jej zakończenia. Natomiast innym podmiotom zawiadomionym o naradzie w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania w tej sprawie – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. W treści protokołu powinny znaleźć się takie elementy jak: określenie sposobu przeprowadzenia narady, jej termin i miejsce oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną; opis przedmiotu narady; imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę; imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego; imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują, lub informację o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie; stanowiska uczestników narady; wnioski o koordynację robót budowlanych, o ile zostały złożone; informacje o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły; podpisy uczestników narady.

Ze względu na fakt, że dopuszczalne jest również jej odbycie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sytuacji, gdy została ona przeprowadzona w takiej formie protokół narady koordynacyjnej zawiera, zamiast podpisów wszystkich uczestników tej narady, podpisy jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawiły się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Co dalej z wynikami narady koordynacyjnej?

Zgodnie z art. 28c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, na dokumentacji projektowej, która stanowi przedmiot narady koordynacyjnej zamieszcza się adnotację zawierającą informację, iż dokumentacja ta była przedmiotem narady koordynacyjnej oraz dane dotyczące określenia sposobu przeprowadzenia narady, jej termin i miejsce oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Adnotację powinien sporządzić przewodniczący narady, który potwierdza ją swoim podpisem w dniu jej zakończenia. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, stosowana adnotacja na dokumentacji projektowej powinna zostać zamieszczona przez projektanta.

Warto mieć także na uwadze, że właściwe przeprowadzenie przewidzianych ustawowo czynności w ramach narady koordynacyjnej, przy zgodności stanowisk jej uczestników, skutkuje przyjęciem dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w myśl art. 12b ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Następnym krokiem jest poddanie weryfikacji przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej wyników narady koordynacyjnej wraz z dokumentacją kartograficzną. Jeśli weryfikacja ta przebiegnie pomyślnie dokumenty te wejdą do zasobów geodezyjnych (art. 2 ust. 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Należy jednak pamiętać, że przywołana powyżej przesłanka prawna nie powoduje, iż każdy dokument geodezyjny czy kartograficzny będzie automatycznie wchodził do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. We wspomnianej ustawie pod tym pojęciem rozumie się zbiory danych prowadzone przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, utworzone na podstawie tych zbiorów danych opracowania kartograficzne, rejestry, wykazy i zestawienia, dokumentację zawierającą wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych lub dokumenty utworzone w wyniku tych prac, a także zobrazowania lotnicze i satelitarne.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe