Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jak znieść współwłasność?

Robert Tomaszewski
27 listopada 2019
Nieruchomości
Prawo

Współwłasność w pewnych sytuacjach może okazać się bardzo pomocna. Daje nam poczucie bezpieczeństwa i możliwość decydowania o posiadanym majątku. Z drugiej strony, czasem współwłaścicielami określonych rzeczy lub nieruchomości stają się obce sobie osoby. Dla swobodnego korzystania z rzeczy lub nieruchomości konieczne może się zatem okazać dokonanie zniesienia współwłasności – mówi Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Czym jest współwłasność?

W ustawie z 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny, stwierdzono, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. To właśnie definiuje współwłasność. Może mieć ona charakter ułamkowy albo stanowić współwłasność łączną. Każdorazowo jednak powoduje, że współwłaściciele, chcąc dokonać jakiejkolwiek, poważniejszej czynności prawnej, muszą uzgodnić między sobą strategię działania. Najczęściej współwłasność powstaje w wyniku zawarcia związku małżeńskiego. Może też być skutkiem otrzymanego spadku, założenia spółki cywilnej i wielu innych sytuacji. Jeżeli majątek staje się współwłasnością dwóch, obcych sobie osób, najczęściej konieczne staje się dokonanie zniesienia współwłasności.

Zniesienie współwłasności – sposoby

Zgodnie z przepisami wcześniej wspomnianego Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Istnieją w tym zakresie dwie opcje – dokonanie zniesienia u notariusza lub w sądzie. Co istotne, uprawnienie do żądania zniesienia współwłasności może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy nić lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć. Przedłużenie można ponowić. W konsekwencji współwłaściciele mogą się umówić, iż w określonych sytuacjach zniesienie współwłasności będzie możliwe po upływie określonego czasu.

Sądowe zniesienie współwłasności

Sądowe zniesienie współwłasności może zostać dokonane zarówno wtedy, gdy strony zgadzają się ze sobą, jak i wtedy, gdy nie doszły do porozumienia. W obu przypadkach należy zwrócić się do sądu ze stosownym wnioskiem. W podaniu należy wskazać, o jaką nieruchomość lub rzecz chodzi, kto jest jej właścicielem oraz jakiego sposobu podziału majątku domaga się wnioskodawca lub wnioskodawcy. W zależności od kontekstu sprawy warto również podkreślić, że wnioskodawca dążył do polubownego zakończenia sporu, ale niestety brak woli drugiej strony uniemożliwił dokonanie jakiegokolwiek rozstrzygnięcia. W przypadku zgody obu stron, należy natomiast załączyć projekt zniesienia współwłasności. Od relacji współwłaścicieli będzie zależała wysokość opłaty sądowej. Jeżeli są zgodni i posiadają projekt zniesienia współwłasności zapłacą jedynie 300 złotych. Z kolei w przypadku konfliktu, wnioskodawca wniesie opłatę w wysokości 1000 złotych. Oczywiście opłata powinna zostać wniesiona przed złożeniem wniosku do sądu.

Notarialne zniesienie współwłasności

Można też dokonać zniesienia współwłasności na drodze notarialnej. Tę metodę można jednak wykorzystać tylko wtedy, gdy współwłaściciele są zgodni w zakresie rozstrzygnięcia. Wizyta u notariusza będzie dobrym rozwiązaniem, jeżeli zależy nam na czasie i jednocześnie jesteśmy skłonni wydać nieco więcej gotówki. Ten tryb jest bowiem szybszy, ale jednocześnie trochę droższy. – stwierdza Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Podział, spłata lub sprzedaż

Zniesienie współwłasności może przybrać trzy formy. Z jednej strony można żądać fizycznego podziału rzeczy wspólnej. Ograniczeniem w tym zakresie będzie wyłącznie sprzeczność tego podziału z przepisami lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danej rzeczy albo to, iż podział pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Z drugiej strony natomiast można pozostawić daną rzecz lub nieruchomość jednemu ze współwłaścicieli, który to będzie musiał spłacić drugiego lub pozostałych (jeżeli jest ich więcej). Trzecią możliwością jest sprzedaż nieruchomości i podział pieniędzy ze sprzedaży między współwłaścicieli. W drugim i trzecim przypadku konieczne jest precyzyjne określenie wartości danej rzeczy lub nieruchomości. Z reguły nie obędzie się zatem bez sporządzenia opinii rzeczoznawcy majątkowego.

Zniesienie współwłasności – szybkie i bezproblemowe

„Nasza firma często korzysta z opcji zniesienia współwłasności. W ten sposób dokonujemy podziału działek, które sprzedajemy. Dzięki temu oszczędzamy zarówno czas, jak i pieniądze. W konsekwencji nasi kontrahenci szybko i bezproblemowo stają się stuprocentowymi właścicielami swojej wymarzonej nieruchomości” – komentuje Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe