Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jak uzyskać odpis z księgi wieczystej bez wizyty w sądzie?

Robert Tomaszewski
29 sierpnia 2015
Nieruchomości
Internet

Znowelizowana ustawa o księgach wieczystych pozwala na prostsze uzyskanie odpisu – bez konieczności wizyty w sądzie. Kwestie wpisywania praw lub zakładania nowych ksiąg pozostają bez zmian.

Odpis z księgi wieczystej

Uzyskanie odpisu z księgi wieczystej jest niezbędne w wielu sytuacjach – przykładowo przy spisywaniu aktu notarialnego przeniesienia własności, czy nawet w bankach przy załatwianiu formalności dotyczących kredytów. Co znajdziemy w poszczególnych działach księgi wieczystej? Pierwszy z nich zawiera informacje o położeniu i powierzchni nieruchomości wraz z jej oznaczeniami geodezyjnymi. Dział drugi umożliwia skontrolowanie wiarygodności samego właściciela nieruchomości – zawarte tam informacje pozwolą sprawdzić, czy dana osoba jest zapisana jako jedyny właściciel, czy też posiada jedynie współwłasność nieruchomości lub jest jej użytkownikiem wieczysty. W dziale trzecim ujęte są wzmianki o występowaniu ograniczonych praw rzeczowych (z wyjątkiem własnościowego prawa do lokalu).

Dowiemy się zatem przykładowo czy przez teren nieruchomości nie przebiega ustanowiona na rzecz właściciela sąsiedniej działki droga konieczna. Ten dział uwzględnia także informacje o wszczętych postępowaniach egzekucyjnych oraz o istnieniu różnych roszczeń – takich jak prawa pierwokupu czy dzierżawy. W dziale ostatnim, czwartym, znajdują się zapisy dotyczące hipoteki – jej wysokości, rodzaju waluty w jakim ją zaciągnięto, dowiemy się również kto dokonał wpisu.

Strona internetowa

Po nowelizacji prawa wybór sposobu, w jaki uzyskany zostanie odpis z księgi wieczystej, zależy tylko od wnioskującego. Dokument ten można uzyskać w trybie obowiązującym przed aktualizacją przepisów. A więc osoba zainteresowana jego uzyskaniem zobowiązana jest do osobistego stawienia się w wydziale ksiąg wieczystych odpowiedniego sądu rejonowego. Alternatywą jest uzyskanie wniosku w formie elektronicznej – przy wyborze tej opcji zamiast wizyty w sądzie wnioskujący przedkłada swoją prośbę za pośrednictwem strony internetowej ekw.ms.gov.pl po kliknięciu w zakładkę „składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg wieczystych”. Następnie, po wprowadzeniu numeru księgi wieczystej i dokonaniu weryfikacji poprzez przepisanie kodu z obrazka, należy wybrać interesujący nas dokument spośród oferowanych tam trzech rodzajów.

Pierwszym jest odpis zwykły, czyli taki, który zawiera tylko aktualne informacje dotyczące danej nieruchomości. Kolejnym możliwym do uzyskania dokumentem jest odpis zupełny, który oprócz danych zawartych w odpisie zwykłym zawiera także dane historyczne. Przykładowo może udzielić informacji o poprzednich wpisach, czy dokonanych w księdze wykreśleniach. Ostatnim dokumentem jest wyciąg z księgi wieczystej. Może dotyczyć on więcej niż jednego z działów. Odpis lub wyciąg z księgi wieczystej traci swoją ważność w chwili dokonania kolejnych wpisów w księdze – przypomina Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Wypis z księgi wieczystej

Osoba starająca się o wypis z księgi wieczystej w formie elektronicznej może także wybrać sposób dostarczenia do niej dokumentu. To właśnie wybrana forma dostarczenia dokumentu zadecyduje o wysokości należnej opłaty. W przypadku samodzielnego wydruku za odpis zwykły zapłacimy 20 zł, a za odpis zupełny 50 zł. W przypadku wyciągu z księgi wieczystej za uzyskanie dokumentu dotyczącego jednego działu opłata wynosi 5 zł, dwóch działów 10 zł, trzech działów 15 zł, a ze wszystkich czterech 20 zł.

Opłatę za uzyskanie wniosku można uregulować za pomocą karty, przelewu lub konta internetowego. Tu także wybór należy do wnioskującego. Po zaksięgowaniu przelewu pojawi się udostępniony dokument w formacie PDF. Elektroniczne uzyskanie odpisu z księgi wieczystej należy zakończyć weryfikacją autentyczności posiadanego dokumentu. Podstawą do tej czynności jest nadany każdemu odpisowi indywidualny identyfikator, który składa się z 36 liczb i cyfr. Identyfikator należy wprowadzić do systemu i zaczekać na pojawienie się informacji o autentycznym charakterze dokumentu. Dodatkowo dzięki wykonaniu tej czynności uzyskamy informację, czy dany odpis jest jeszcze aktualny.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe