Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jak rozliczyć zakup gruntu na firmę?

Robert Tomaszewski
28 maja 2019
Nieruchomości
Podatki
Działki

Niejednokrotnie prowadząc działalność gospodarczą decydujemy się na zakup gruntu. Staje się on częścią przedsiębiorstwa i jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Stanowi zatem odrębny byt od naszego prywatnego majątku. Jak rozliczyć taki zakup? Jak to wygląda od strony podatkowej? – pyta Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Czym jest środek trwały?

Aby wskazać czym faktycznie jest środek trwały należy odnieść się do przepisów ustawy z 29 września 2004 r. o rachunkowości. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 tej ustawy, w którym stwierdzono, że przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. W ramach tego należy wskazać przede wszystkim: nieruchomości (w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego), a także maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych oraz inwentarz żywy. Pewne doprecyzowanie tych przepisów znajdziemy również w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”. Tam stwierdzono, iż środek trwały to składnik aktywów, który na dzień ujęcia, spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiada formę rzeczową lub jest rzeczowym prawem majątkowym, takim jak: prawo wieczystego użytkowania gruntu, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego bądź spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 2) jego przewidywany okres ekonomicznej użyteczności w danej jednostce jest dłuższy niż rok (12 miesięcy), 3) jest przeznaczony do wykorzystania na potrzeby jednostki, w tym także do trwałego wykorzystania przez inne jednostki na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu, o ile umowy te nie spełniają definicji leasingu firmowego, 4) jest kompletny i zdatny do używania.

Czy grunty podlegają amortyzacji?

Uznając, że dany grunt stanowi środek trwały i służy prowadzeniu działalności gospodarczej, po stronie podatnika powstaje obowiązek, aby go prawidłowo rozliczyć. W tym momencie musimy zatem sięgnąć po ustawę z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym (ustawę o PIT). Opierając się na przepisach tej regulacji, należy w pierwszej kolejności zauważyć, że grunt nie podlega amortyzacji. Fakt ten nie wyłącza jednak obowiązku wpisania gruntu do ewidencji środków trwałych. Wydatków poniesionych na jego nabycie nie można też zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – a przynajmniej nie bezpośrednio. Wydatki te staną się kosztem dopiero w momencie odpłatnego zbycia gruntu.

Jak obliczyć wartość początkową?

W kontekście rozliczenia nabycia gruntu istotne jest również ustalenie jego wartości początkowej. Zgodnie z przepisami wartość początkową wyznacza cena nabycia. Ta z kolei jest wynikającą z aktu notarialnego kwotą należną zbywcy, powiększoną o koszty, związane z zakupem (naliczonych od dnia przekazania gruntu do używania, a także pomniejszoną o podatek od towarów i usług. W sytuacji gdy grunt nabywany jest ze znajdującymi się na nim budynkami i w akcie notarialnym podana jest jedna cena, należy te kwestie wyodrębnić. Można zwrócić się ze stosownym zapytaniem do sprzedającego albo poprosić o wycenę rzeczoznawcę majątkowego.

Czy warto inwestować w grunty?

Inwestowanie w grunty jest niezwykle opłacalne. W ostatnim czasie największym popytem cieszą się grunty rolne, które później można przekształcić w mieszkaniowe i dobrze na tym zarobić. Niewątpliwie jednak należy pamiętać o wszelkich, ciążących (zarówno na sprzedającym, jak i kupującym) obowiązkach. Szczególnie kwestie podatkowe mogą okazać się dość skomplikowane i zmusić nas do skorzystania z pomocy specjalistów – podsumowuje Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe