Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jak poprawnie rozliczyć podatek od nieruchomości? Część druga

Robert Tomaszewski
4 października 2015
Podatki
Nieruchomości

W poprzedniej części poradnika omówiliśmy istotne znaczenie jakie dla ustalania podatku od nieruchomości mają uchwały gminy. Oraz kto i w jakim terminie zobowiązany jest do uiszczenia tego rodzaju daniny.

Jaka jest różnica między budynkami a budowlami?

Zgodnie z art. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Najczęstsze błędy popełniane przy wypełnianiu deklaracji na podatek od nieruchomości mają u źródeł kłopoty z odróżnieniem od siebie ostatnich dwóch kategorii obiektów. O kwalifikacji danego obiektu jako budynku, lub też jako budowli, decydują przesłanki zawarte w prawie budowlanym. Do niego odsyła już sama ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z zawartymi tam definicjami budynek to obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Posiada również fundamenty oraz dach.

Budowla

Budowla z kolei to obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury (w rozumieniu prawa budowlanego). Oraz takie urządzenie budowlane, które związane jest z obiektem budowlanym oraz zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Natomiast za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uznaje się takie nieruchomości, które są w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Z wyłączeniem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami.

Najczęstszą praktyką podatników jest klasyfikacja rozliczanego budynku lub budowli nie w oparciu o wspomniane przepisy, a na podstawie zapisów ewidencji środków trwałych, która prowadzona jest dla celów CIT. Taki sposób jednak może dla niektórych obiektów okazać się nieodpowiedni. Poszczególne obiekty ujęte w dane grupy Klasyfikacji Środków Trwałych mogą po prostu nie pokrywać się z omawianymi powyżej definicjami obiektów. Taka pomyłka może skutkować kłopotami z fiskusem, jeśli dojdzie do kontroli podatkowej.

Jak poprawnie obliczyć powierzchnię użytkową?

Podstawę dla opodatkowania budynków podatkiem od nieruchomości stanowi ich powierzchnia użytkowa. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (która, co warto zauważyć, nie pokrywa się z tą zawartą w normach budowlanych) powierzchnia użytkowa budynku lub jego części jest powierzchnią mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach. Z wyłączeniem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Warto mieć na uwadze, że za kondygnację zwyczajowo uważa się także podziemne garaże, piwnice, sutereny czy poddasza użytkowe – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Podatek od nieruchomości

Bardzo często przy wypełnianiu deklaracji o podatku od nieruchomości przy ustalaniu podstawy opodatkowania, a więc powierzchni użytkowej, podatnicy posługują się dokumentami architektoniczno-budowlanymi w celu weryfikacji danych. Jeśli przykładowo opierać będziemy się na informacjach zawartych w decyzjach o pozwoleniu na użytkowanie budynku, projekcie budowlanym lub innym tego typu dokumencie, popełnimy spore nadużycie. Zawarte tam bowiem dane mają u źródeł właśnie normy budowlane, które w żaden sposób nie pokrywają się z dyktowaną przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych definicją powierzchni użytkowej. Co więcej powierzchnia użytkowa, którą ustala się w oparciu o normy budowlane jest zazwyczaj wyższa od takiej, która byłaby liczona zgodnie z kryteriami ustawy o podatkach…, a więc przyjmując dyktat tej pierwszej inwestor zawyża kwotę należnego podatku od nieruchomości.

Warto także pamiętać o art. 4 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z nim ustala się powierzchnię pomieszczeń lub też ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku jedynie w 50 proc. A jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię taka w zupełności się pomija. Znów brak znajomości tej regulacji może skutkować zawyżeniem należnej fiskusowi daniny.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe