Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Czym jest ograniczone prawo rzeczowe?

Robert Tomaszewski
30 grudnia 2020
Nieruchomości
Nieruchomości

Prawo rzeczowe może pozwolić osobom trzecim na korzystanie z naszej nieruchomości, a także obniżać jej wartość. W jakiej sytuacji i w jakim zakresie?

Ograniczone prawa rzeczowe – katalog

W przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wskazano precyzyjny, zamknięty katalog ograniczonych praw rzeczowych. Oznacza to, że te i tylko te elementy można uznawać za ograniczone prawa rzeczowe. Zasady wykonywania części z nich reguluje ta sama ustawa. Pozostałe natomiast mają swoją odrębną dedykowaną regulację. Ograniczonymi prawami rzeczowymi są zatem: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka. Mają one dość doniosłe znaczenie. Wykonywanie ich w pewnym zakresie ogranicza bowiem uprawnienia właściciela nieruchomości – wskazuje Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Użytkowanie, służebność i zastaw

Pierwszym ograniczonym prawem rzeczowym jest zatem służebność. To uprawnienie przysługujące osobie trzeciej do korzystania z danej rzeczy oraz pobierania z niej pożytków. W ten sposób można obciążyć zarówno ruchomość, nieruchomość jak i określone prawa. Innym ograniczonym prawem rzeczowym jest natomiast służebność. Ma ona swoje pewnego rodzaju podtypy. Istnieje chociażby służebność przesyłu, która wiąże się z możliwością zainstalowania na danym gruncie urządzeń, służących do przesyłu energii elektrycznej, gazu i tak dalej. Z kolei służebność gruntowa może polegać na możliwości przejeżdżania przez sąsiednią nieruchomość. Trzecim rodzajem ograniczonego prawa rzeczowego jest zastaw. Może być on ustanowiony na rzeczach ruchomych lub prawach. Najczęściej służy on zabezpieczeniu określonej wierzytelności.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i hipoteka

Spółdzielczemu własnościowemu prawu do lokalu oraz hipotece poświęcono natomiast odrębne regulacje. Ustawodawca stwierdził bowiem, iż są to pojęcia zbyt złożone i skomplikowane. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu znalazło zatem swoje miejsce w ustawie z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Osoba, której przysługuje tego typu ograniczone prawo rzeczowe w zasadzie może korzystać z nieruchomości tak jak właściciel. To prawo ma również charakter zbywalny, a więc można je sprzedać. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przechodzi również na spadkobierców i podlega egzekucji. Jedyną różnicą w stosunku do własności jest to, iż to inny podmiot wpisany jest jako właściciel w księdze wieczystej. Hipotece dedykowana jest natomiast ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Ona podobnie jak zastaw służy zabezpieczeniu określonej wierzytelności. Przedmiotem hipoteki w odróżnieniu od zastawu jest jednak nieruchomość, a nie rzecz ruchoma lub określone prawa.

Ograniczone prawa rzeczowe a wartość nieruchomości

Ograniczone prawa rzeczowe takie jak hipoteka, użytkowanie lub określone służebności bezpośrednio wpływają na wartość nieruchomości, a ściślej mówiąc – obniżają ją. Przed dokonaniem zakupu nieruchomości warto więc starannie przeanalizować treść księgi wieczystej nieruchomości. Informację o ewentualnych, ustanowionych ograniczonych prawach rzeczowych można znaleźć w dziale III i IV księgi wieczystej. „Nasi klienci niejednokrotnie pytają nas o to co należy sprawdzić przed zakupem nieruchomości, aby transakcja była w pełni bezpieczna i nie zrodziła żadnych problemów w przyszłości. Świadczymy w tym zakresie kompleksową pomoc i udzielamy niezbędnych informacji” – mówi Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe