Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Czy za darowiznę mieszkania trzeba zapłacić podatek?

Bartłomiej Kuzniar
29 grudnia 2020
Darowizna
Nieruchomości
Podatki
Nieruchomości

Nieruchomości często są przekazywane w formie darowizny. Należy jednak pamiętać o tym, że ta czynność może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku. Kiedy trzeba wydać pieniądze i ile wynosi ta należność publicznoprawna? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Czym jest darowizna?

Instytucja darowizny została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z jego zapisami darowizna to umowa regulująca bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego. Można komuś darować mieszkanie, pieniądze oraz jakiekolwiek inne dobra materialne i prawa majątkowe. Oświadczenie darczyńcy powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego. Sama umowa darowizny nie wymaga natomiast żadnej szczególnej formy, o ile przyrzeczone świadczenie zostanie spełnione. Darowizna najczęściej przybiera formę pieniężną. W ten sposób przekazują sobie różne środki członkowie rodziny albo bliscy znajomi. Czasem daruje się w ten sposób również inne dobra, w tym nieruchomości. Niestety wiele osób zapomina o tym, że od darowizny należy zapłacić podatek.

Jaki podatek od darowizny?

Kwestię tę reguluje ustawa o podatku od spadków i darowizn. Opodatkowaniu podlega co do zasady wszelkie nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawę opodatkowania stanowi natomiast wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów, czyli ich faktyczna wartość. Wysokość podatku zależy od tego, do której grupy podatkowej należy obdarowany. Istnieją trzy grupy. Do pierwszej zaliczają się małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, a także ojczym, macocha i teściowie. W drugiej grupie znajdziemy zstępnych rodzeństwa, a także rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków oraz małżonków innych zstępnych. Do trzeciej grupy należą natomiast wszyscy pozostali nabywcy. Każda grupa podatkowa ma przy tym inny próg kwoty wolnej od podatku. Pierwsza – 9.637 zł, 7.276 zł oraz 4.902 zł. Istnieją również różne stawki podatku – od 3 do 20 procent.

Jak obliczyć podatek darowizny nieruchomości?

Przykładowo zatem dla II grupy podatkowej podatek od darowizny wynosi 1.644,50 zł i 12 procent nadwyżki ponad kwotę 20.556 zł. Jeżeli przekazywana nieruchomość kosztowała 100.000 złotych, należy najpierw odjąć kwotę wolną od podatku, czyli 7.276 zł. Pozostanie 92.724 zł. Następnie należy odjąć 20.556 zł, ponieważ podatek należy zapłacić od nadwyżki ponad tę kwotę. W kolejnym kroku powstałą w ten sposób różnicę 72.168 zł należy pomnożyć przez 12 procent, czyli stawkę podatku. Finalnie natomiast do wyliczonych 8.660,16 zł należy dodać 1.644,50 zł. Ostatecznie zatem kwota należnego podatku od darowizny wyniosłaby w tym przypadku 10.305 zł (w zaokrągleniu do pełnych złotych) – wyjaśnia Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Kiedy obowiązuje zwolnienie?

Warto jednak wspomnieć o tym, że w niektórych przypadkach obdarowanym przysługuje zwolnienie od podatku. Dotyczy to sytuacji, w której obdarowanym jest małżonek, wstępny, zstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym albo macocha. Obdarowani w takiej sytuacji muszą jednak spełnić jeden podstawowy warunek – zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Mają na to 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od momentu otrzymania darowizny. Jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze strony muszą dodatkowo przekazać je przelewem, a nie w gotówce. Od wskazanego wyżej wyjątku istnieje dodatkowy wyjątek. Obowiązek zgłoszenia nie obowiązuje wtedy, gdy nabycie nastąpiło na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron. Jak zostało już wcześniej wspomniane w odniesieniu do darowizny nieruchomości te formy są wymagane.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe