Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Czy państwo przejmie prywatne nieruchomości?

Bartosz Antos
15 kwietnia 2020
Nieruchomości
Nieruchomości

20 marca w związku z problemem koronawirusa wprowadzono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Wiąże się on z rozmaitymi restrykcjami. Między innymi właściciele nieruchomości mogą zostać zobowiązani do udostępnienia swoich nieruchomości na rzecz Państwa. Kiedy dojdzie do takiej sytuacji? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. Z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Stan epidemii – kiedy można wprowadzić?

Postępowanie w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego oraz w stanie epidemii zostało uregulowane w przepisach ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wprowadzenie takiego stanu na obszarze danego województwa lub jego części co do zasady ogłasza i odwołuje wojewoda. W tym celu na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaje stosowne rozporządzenie. Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa,stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. Z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia w Polsce. Oczywiście w tym celu również wydawane jest rozporządzenie.

Stan epidemii – z czym to się wiąże?

W przepisach ustawy wskazano również, jakie ograniczenia można dodatkowo ustanowić w czasie epidemii. Między innymi możliwe jest czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych, czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów, a także nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi – wymienia Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. Z o.o.

Obowiązek udostępnienia nieruchomości

W związku z panującym koronawirusem w Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Na razie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. nie wskazuje jednak obowiązku udostępniania prywatnych nieruchomości na rzecz Państwa. Niewątpliwie jednak, jeżeli epidemia będzie się rozszerzać i będą potrzebne dodatkowe środki do walki z nią, rozporządzenie może ulec zmianie. Co jednak istotne, udostępnienie nieruchomości powinno być sformalizowane. Właściciel musi otrzymać stosowną decyzję organów administracji. Za udostępnienie nieruchomości na potrzeby walki z koronawirusem będzie też przysługiwało mu odszkodowanie. Prawdopodobnie kwota tego odszkodowania ustalona zostałaby na takich samych zasadach, jak w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, wskazanego w przepisach ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Teoretycznie zatem właściciel nie utraci własności nieruchomości, ale przez pewien czas nie będzie mógł korzystać z niej w dotychczasowy sposób.

Przejęcie nieruchomości – kiedy jest możliwe?

Na marginesie warto zaznaczyć, że obowiązek udostępnienia prywatnej nieruchomości jest już możliwy na podstawie obowiązujących przepisów. Dotyczy to jednak szczególnych sytuacji, takich jak chociażby realizacja określonego celu publicznego – budowy drogi, szkoły albo linii wysokiego napięcia, zasilającej daną miejscowość. Niestety własność nieruchomości nie jest zatem absolutna i niemożliwa do ograniczenia. Warto o tym pamiętać, szczególnie w tym trudnym okresie szalejącej epidemii – podsumowuje Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe