Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Czy można użytkować budynek przed zakończeniem budowy?

Bartosz Antos
24 lutego 2021
Budowa
Nieruchomości

To naturalne, że budując dom zależy nam, aby jak najszybciej się do niego wprowadzić. Często pcha nas do tego nie tylko chęć mieszkania na swoim, ale również różnorodne zobowiązania, w tym zaciągnięte kredyty. Czy użytkowanie budynku przed oficjalnym zakończeniem budowy jest możliwe i legalne?

Użytkowanie po zakończeniu budowy

Zasadą jest, że to użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli dodatkowo organ ten w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Rzecz jasna dotyczy to obiektów budowlanych, na budowę których wymagane jest pozwolenie na budowę, a w niektórych przypadkach zgłoszenie budowy. Taki tryb postępowania jest najbardziej powszechny. Z reguły inwestorzy kończą zatem formalnie budowę i dopiero oddają budynek do użytku. W przypadku budowania domów jednorodzinnych, ich właścicielom częściej śpieszy się jednak z przeprowadzką. Tymczasem pojawiają się ograniczenia, które uniemożliwiają im formalnie zakończyć budowę na czas. Każdy kto kiedykolwiek podejmował się jakiegoś remontu wie, że zawsze pojawiają się jakieś nieprzewidziane okoliczności. Wylewka może nie wyschnąć na czas, ekipa budowlana nie dotrzymać terminu, a pogoda skutecznie pokrzyżować szyki. W takich sytuacjach istnieje jednak pewna „furtka”.

Jak uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku?

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego istnieje możliwość przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego przed oficjalnym zakończeniem budowy i wykonaniem wszystkich robót budowlanych. W tym celu należy jednak wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji. Jeżeli pozwolenie na budowę zostało wydane przez starostwo albo urząd miasta na prawach powiatu, należy zwrócić się do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Jeżeli natomiast pozwolenie wydał urząd wojewódzki, organem właściwym jest wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego. Oczywiście organ wyda orzeczenie o pozwoleniu na użytkowanie określonego obiektu wówczas, pod warunkiem spełnienia szeregu przesłanek. Poza wnioskiem należy przedłożyć organowi szereg dodatkowych dokumentów, w tym między innymi dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, dokumentację geodezyjną, potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy i tak dalej.

Jak przebiega postępowanie w sprawie?

Organ przeprowadzając postępowanie wyjaśniające w sprawie, jest również zobowiązany do dokonania obowiązkowej kontroli. Obejmuje ona między innymi sprawdzenie zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub określonego terenu, a także zgodności z projektem architektoniczno-budowlanym. Czasem pozwolenie, które zostanie wydane przez właściwy organ może by ćwarunkowy. Oznacza to, że organ wskaże na pewne wymagania, dotyczące ewentualnego użytkowania. Zobowiąże na przykład inwestora do podjęcia określonych działań w wyznaczonym terminie. Dopiero realizacja tych obowiązków umożliwia legalne korzystanie z obiektu – zaznacza Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. Z o.o.

Nielegalne użytkowanie nieruchomości grozi karą pieniężną

Warto zadbać o dopełnienie wszelkich formalności związanych z pozwoleniem na użytkowanie obiektu. Złamanie obowiązujących reguł wiąże się bowiem z surowymi karami. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, którego budowa nie została zakończona, grozi karą nawet 10.000 złotych w odniesieniu do domów jednorodzinnych. W praktyce stanowi ona dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego oraz współczynnika wielkości obiektu budowlanego. Kategorię obiektów i współczynników można znaleźć w odpowiednim załączniku do ustawy – Prawo budowlane. Mając na względzie wszelkie wydatki związane z budową domu na pewno jest to duża dolegliwość dla większości osób.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe