Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wniosek

Robert Tomaszewski
10 października 2012
Plan zagospodarowania przestrzennego
Działki budowlane

Za nami zakup wymarzonej działki w dobrej lokalizacji z dostępem do drogi publicznej… Wtedy okazuje się, że nie możemy wybudować tego, co sobie postanowiliśmy, bo przekracza to parametry wymienione w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego. Przepisy nie zezwalają na takie odstępstwa od uchwalonych zasad. Każde ich naruszenie traktuje się jako samowolę budowlaną (inwestycja uzna się za nielegalną). W orzecznictwie utrwalono, iż niedopuszczalne jest nawet umożliwienie, w uchwałach samorządów lokalnych, indywidualnych odstępstw w miejscowym planie. Co więc możemy zrobić, jeśli potrzebna jest zmiana?

Czy można zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Istnieje możliwość zainicjowania takiej zmiany. Gwarancję prawidłowego przeprowadzenia takich procesów daje współpraca z SaveInvest sp. z o.o. jest to możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu pracowników spółki, znajomości przepisów prawa pośrednio i bezpośrednio związanego z obrotem gruntami.

Po pierwsze należy złożyć do wójta/burmistrza/prezydenta odpowiedni wniosek z wyczerpującym uzasadnieniem zmiany. Ważne, by nie tylko inwestor uzyskał korzyści z ewentualnie wprowadzonych zmian, ale również społeczeństwo. Decyzja zależy od uznania organu. Wniosek rozpoznany negatywnie można jeszcze przedstawić radzie gminy i każdemu radnemu, którzy mogą mieć wpływ na uchwalenie zmian w planie zagospodarowania (uchwała rady gminy jest potrzebna do rozpoczęcia prac związanych ze zmianą).

Projekt zmian – zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i studium

Robert Tomaszewski z SaveInvest wyjaśnia, że po podjęciu przez radę uchwały wójt/burmistrz/prezydent musi sporządzić projekt zmian, który jest zgodny ze studium i innymi przepisami (np. o ochronie środowiska) a o podjęciu prac związanych ze zmianą społeczność lokalna zostaje poinformowana za pośrednictwem prasy lub inny, zwyczajowy sposób. W takim ogłoszeniu zamieszcza się:

 • opis granic terenu objętego uchwałą
 • informacja o możliwości składania wniosków do MPZP.

Ma to na celu umożliwienie zainteresowanym składanie indywidualnych uwag do proponowanych zmian. Dlatego ważne jest prawidłowe przygotowanie uzasadnienia naszej inwestycji we wniosku, o którego treść opiera się późniejsze opiniowanie. Może warto powierzyć takie działania profesjonalistom?

Uwagi do MPZP

Uwagi można wnosić w terminie nie krótszym niż 21 dni (powinien być zaznaczony w ogłoszeniu). Wójt/burmistrz/prezydent miasta musi rozpatrzyć te wnioski w terminie do 21 dni od daty ostatecznej ich składania.

Kolejny etap postępowania polega na pisemnym zawiadomieniu przez wskazane powyżej osoby o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany MPZP i na skierowaniu go do instytucji i właściwych organów władnych uzgodnieniu i zaopiniowaniu MPZP. Opracowany ostatecznie projekt dostępny jest do wglądu publicznego przez wskazany termin. Podczas niego każdy może wnosić do niego uwagi, dyskutować i rozważać kwestie zmian.

Po tym czasie ostateczny projekt zmian przedkładany jest radzie gminy do uchwalenia. Jeśli nie ma zastrzeżeń, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdza się w formie uchwały i umieszcza w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Nieruchomości gruntowe

Odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości

Gminy mają dość szerokie uprawnienia planistyczne. Właśnie dlatego odpowiadają one za podjęte działania, które szczególnie negatywnie wpłynęły na zakres i możliwość korzystania z gruntu, poprzez m.in. obniżenie wartości nieruchomości. Jako przykład Robert Tomaszewski podaje sytuację, gdy wejście w życie uchwały o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czy zmian do tej uchwały powoduje, iż korzystanie z takiej nieruchomości na obecnych warunkach staje się niemożliwe lub znacznie utrudnione (np. w przypadku prowadzenia określonego biznesu, a po zmianie przeznaczony zostanie pod zabudowę mieszkaniową itp.). Podobnie ma się rzecz w sytuacji, gdy po wejściu w życie zmian, wartość nieruchomości spadnie. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje w przytoczonych sytuacjach, możliwość odszkodowania.

Właściciel lub wieczysty użytkownik gruntów może wystąpić do gminy z wnioskiem o wypłatę odszkodowania za szkodę, czy też wykupienia części lub całości gruntu. Takie roszczenie można złożyć w terminie do 5 lat od daty wejścia w życie MPZP czy zmiany. Wypłata odszkodowania następuje w gotówce, albo przedkładana jest propozycja przekazania nieruchomości zamiennej. Jej wartość musi być porównywalna z tą, która odpowiednia była dla gruntu pierwotnego.

Świadomość praw właściciela nieruchomości związanych z zagospodarowaniem terenu jest bardzo ważna. Prawidłowe postępowanie może zapewnić współpraca z SaveInvest która od lat zajmuje się sprawami związanymi z obrotem gruntami.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe