Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Zmarła strona postępowania – decyzja do unieważnienia, postępowanie do powtórzenia

Robert Tomaszewski
12 grudnia 2021
Nieruchomości
Prawo

Decyzja wydana zmarłej stronie postępowania narusza rażąco prawo. Może prowadzić do unieważnienia takiego rozstrzygnięcia, bądź nawet powtórzenia całego postępowania.

Przykładowo: wójt finalizuje postępowanie wydając decyzję o warunkach zabudowy. Co w sytuacji, gdy taka decyzja skierowana została do osoby zmarłej?

Okazuje się, że takie rozstrzygnięcie – wydane zmarłej osobie – narusza prawo. Wadliwie ustalono bowiem krąg podmiotów postępowania. Zachodzi więc jedna z podstaw stwierdzenia nieważności rozstrzygnięcia o której mowa w art. 156 par. 1 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego.

Kodeks postępowania administracyjnego nie zawiera przepisu jednoznacznie rozstrzygającego konsekwencje prawne sytuacji, w której decyzja zostaje skierowana do osoby zmarłej. Charakter strony przysługujący osobie fizycznej zgodnie z literą prawa wygasa wraz z momentem jej śmierci. Jeśli, nie zważając na ten fakt, postępowanie zostało przeprowadzone, a decyzja została wydana, to jest obarczona ona wadą nieważności. Takie rozstrzygnięcie narusza bowiem prawo.

Kto może być stroną w postępowaniu

Zgodnie z art. 29 kodeksu postępowania administracyjnego stronami w postępowaniu administracyjnym mogą być tylko osoby fizyczne i osoby prawne. Gdy chodzi zaś o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych stron definiuje się w oparciu o przepisy prawa cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Jak zauważa Bartosz Antos, Wiceprezes Zarządu Saveinvest, w art. 8 par. 1 kodeksu cywilnego czytamy, że każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną, którą traci z chwilą śmierci. Traci też wtedy podmiotowość prawną i byt osoby fizycznej. Niemożliwe jest zatem przyznanie statusu strony w rozumieniu artykułu 28 i artykułu 29 k.p.a. osobie zmarłej.

Kompetencje do stwierdzenia nieważności decyzji, która dostarczona została osobie zmarłej posiada organ wyższego stopnia – przykładowo samorządowe kolegium odwoławcze (SKO). Warto zaznaczyć, że w postępowaniu o stwierdzenie nieważności rozstrzygnięcia stroną jest nie tylko strona postępowania zwykłego, które zostało zwieńczone wydaniem rzeczonej kwestionowanej decyzji, ale każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczyć mogą skutki stwierdzenia nieważności decyzji.

Nieważność decyzji – sprawy dot. nieruchomości

Gdy dojdzie do stwierdzenia nieważności decyzji pojawi się konieczność przeprowadzenia od początku całego postępowania administracyjnego. Do obowiązków wójta należeć będzie ustalenie kręgu spadkobierców zmarłego. Prawo własności nieruchomości jest prawem majątkowym. Podlega zatem dziedziczeniu. Przepis art. 922 § 1 k.c. stanowi, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób (zgodnie z art. 924 k.c. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy). Natomiast, odwołując się już bezpośrednio do podanego wcześniej przykładu, strony postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy ustala się zwyczajowo w oparciu o prawa rzeczowe do działek sąsiednich.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe