Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Zawód architekta na nowych zasadach

Bartłomiej Kuzniar
9 lipca 2019
Nieruchomości
Architekt

Wielkimi krokami zbliża się termin przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy o architektach. Co zmieni się w prawach i obowiązkach osób, wykonujących ten prestiżowy zawód? O tym opowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Dlaczego zdecydowano się na zmiany?

Samorząd zawodowy architektów już od dawna zabiegał o nową regulację. Tak naprawdę zawód architekta nigdy bowiem nie został do końca unormowany. Brakowało podkreślenia, że jest to zupełnie odrębna profesja od inżyniera budownictwa i innych pokrewnych. Poza tym zaistniała konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., sygn. akt K 39/15. W orzeczeniu tym stwierdzono, że zakres uprawnień architekta powinien zostać uregulowany w ustawie, a nie jak dotychczas w zwykłym rozporządzeniu. Zabrano się więc za pracę legislacyjne. Początkowo planowano skondensować wszelkie informacje na temat architektów i inżynierów budowlanych w jednej regulacji. Finalnie ustawodawca doszedł jednak do wniosku, że odrębności między tymi zawodami nie dadzą się pogodzić w obrębie jednej ustawy.

Czego możemy się spodziewać po ustawie o architektach?

Opracowywana regulacja ma zatem zawierać komplet informacji na temat zawodu architekta. W szczególności ureguluje takie kwestie, jak: tytuł zawodowy architekta, zasady uzyskiwania uprawnień zawodowych architekta, zakres posiadanych przez niego uprawnień, uznawanie kwalifikacji i świadczenie usług transgranicznych, organizacja samorządu zawodowego architektów, prawa i obowiązki członków samorządu architektów, a także odpowiedzialność dyscyplinarna. Nacisk ma zostać położony na to, iż architekci pełnią istotną rolę w kształtowaniu przestrzeni. Konieczne jest zatem posiadanie przez nich szerokiej wiedzy i umiejętności, które zostają potwierdzone przez uzyskanie tytułu zawodowego architekta.

Zawód architekta dzisiaj

Obecnie wykonywanie tego zawodu jest możliwe po uzyskaniu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. To możliwe jest natomiast po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka, odbyciu rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz odbyciu rocznej praktyki na budowie. To niewiele i w praktyce oznacza, że poważne projekty mogą realizować świeżo upieczeni absolwenci uczelni wyższej z roczną praktyką zawodową. Wdrożenie tytułu zawodowego architekta nie będzie jednak wyłącznie utrudnieniem dla osób, pragnących wykonywać tę profesję. Istnienie tytułu znacznie ułatwi im bowiem podejmowanie pracy za granicą. Polska dołączy w ten sposób do systemu automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych.

Funkcje zawodowe w procesie inwestycyjnym

W kontekście ustawy o architektach w polskim systemie prawnym pojawi się również nowe pojęcie – funkcji zawodowych w procesie inwestycyjnym. Do tego bowiem będą uprawnione osoby, posiadające tytuł zawodowy architekta. Funkcje zawodowe w procesie inwestycyjnym obejmą fachową ocenę i samodzielne rozwiązywanie zagadnień urbanistycznych, architektonicznych i budowlanych oraz technicznych i techniczno-organizacyjnych. Ranga architektów powinna zatem znacząco wzrosnąć. – stwierdza Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Patronat i egzamin architektoniczny

Uzyskanie tytułu zawodowego architekta zostanie również obarczone większymi wymogami. Pozostanie obowiązek ukończenia studiów wyższych na kierunku architektury lub architektury i urbanistyki, a także odbycie praktyki. Nowością stanie się jednak przygotowanie do zawodu pod okien patrona (członka samorządu zawodowego, posiadającego tytuł zawodowy od co najmniej 5 lat). Nowa będzie również konieczność zdania egzaminu zawodowego. W praktyce zatem dojście do zawodu architekta zostanie zbliżone do odbywania aplikacji prawniczych. – podkreśla Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe