Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Wywłaszczony nie odzyska działki, ale dostanie odszkodowanie

Bartosz Antos
3 sierpnia 2021
Nieruchomości
Działki

Domaganie się zwrotu nieruchomości wywłaszczonej już nie jest takie proste. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadziła bowiem swoiste przedawnienie tej instytucji. Przed właściwymi organami wciąż toczy się jednak wiele tego typu spraw. Interesujący wyrok ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Co on oznacza dla wywłaszczonych? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Sprawa rzeszowskiego zakładu szklarniowego

Wojewódzkie Sądy Administracyjne raz na jakiś czas muszą zmierzyć się z trudną problematyką starych wywłaszczeń. We wrześniu tego roku z takim kłopotem spotkał się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Sprawa dotyczyła działek rolnych, wywłaszczonych w 1979 r. pod budowę zakładu szklarniowego kombinatu PGR, czyli Państwowego Gospodarstwa Rolnego. O zwrot wywłaszczonej nieruchomości wystąpił syn byłych właścicieli. W swoim wniosku stwierdził, że zakład szklarniowy nigdy nie powstał, co uzasadnia zwrot nieruchomości. Starosta, rozpatrujący podanie w I instancji odmówił zwrotu spadkobiercy byłych właścicieli działki. Podobną decyzję wydał również wojewoda, analizujący tę sprawę w II instancji. Ostatecznie spór dotarł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Ten oddalił skargę wnioskodawcy, ale pozostawił drobną iskierkę nadziei na pozytywny finał sprawy.

Kiedy możliwe jest wywłaszczenie nieruchomości?

Wywłaszczenie nieruchomości było możliwe nie tylko w uprzednio obowiązującym ustroju. Dzisiaj również ta instytucja ma swoje miejsce w przepisach prawa. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób, niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. O ile dzisiaj raczej w sposób rozsądny i przemyślany planuje się wszelkie inwestycje publiczne. W czasach PRL-u wywłaszczeń dokonywano masowo, a dopiero po czasie zastanawiano się czy dana nieruchomość rzeczywiście może zostać zagospodarowana na cel wywłaszczenia. Właśnie dlatego organy administracji często dzisiaj rozpatrują wnioski o zwrot wywłaszczonych nieruchomości – podkreśla Bartosz Antos.

Kiedy dokonuje się zwrotu nieruchomości wywłaszczonej?

Zwrot nieruchomości jest natomiast możliwy w kilku przypadkach. Przede wszystkim wtedy, gdy nie zrealizowano na niej celu wywłaszczenia. Wówczas były właściciel może zwrócić się do właściwego organu o zwrot należącej do niego działki. W tym zakresie istnieje jednak pewien wyjątek. W oparciu o art. 229 ustawy o gospodarce nieruchomościami roszczenie o zwrot nie przysługuje, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nieruchomość została sprzedana albo ustanowiono na niej prawo użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej i prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej. Tak właśnie się stało w omawianej sprawie. Najpierw w 1993 r. grunty zostały przekazane Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a następie, w 2008 r., działkę sprzedano nowym właścicielom.

Czego może domagać się były właściciel?

Wyrok oddalający skargę na decyzję organu II instancji nie zamyka jednak wnioskodawcy drogi do dochodzenia swoich praw. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w swoim wyroku stwierdził co prawda, że postępowanie administracyjne stało się bezprzedmiotowe z uwagi na wcześniejszą sprzedać działki na rzecz osoby trzeciej. Przez to zwrot nieruchomości wywłaszczonej nie był dopuszczalny. Jednocześnie podkreślił jednak, że poprzedni właściciel bądź jego spadkobierca wciąż może podważać przed sądem powszechnym czynności prawne, w tym chociażby akt notarialny, które spowodowały przeniesienie własności nieruchomości na rzecz osób trzecich z naruszeniem jego praw. Ponadto samo przekazanie prawa własności na cele niezgodne ze wskazanymi w decyzji wywłaszczeniowej jest czynem niedozwolonym, a zatem byłym właścicielom lub ich spadkobiercom przysługuje odszkodowanie, o którym orzeka sąd powszechny.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe