Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Uwłaszczenie gruntów – kto straci bonifikatę?

Bartłomiej Kuzniar
23 grudnia 2019
Nieruchomości
Działki

Urzędnicy nie zdążą z zaświadczeniami. Dzisiaj wiadomo już na pewno, że w dużych miastach wiele osób otrzyma te dokumenty dopiero w 2020 roku. Co to oznacza? Czy wciąż będzie można skorzystać z bonifikaty?

Ustawa przekształceniowa ma już prawie rok

1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, na mocy których prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zamieniło się w prawo własności tych gruntów. Przykładowo zatem właściciele lokali mieszkalnych, znajdujących się w kilkupiętrowym bloku, którzy jednocześnie posiadali prawo użytkowania wieczystego gruntu pod budynkiem, z dniem 1 stycznia 2019 r. stali się właścicielami całości. Ustawa dotyczy natomiast wszystkich gruntów, na których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne, a także dodatkowa infrastruktura w postaci garaży, budynków gospodarczych i innych obiektów budowlanych oraz urządzeń. Przy mieszanym przeznaczeniu gruntów – mieszkalno-usługowym – liczy się z kolei to, aby co najmniej połowa lokali miała charakter mieszkalny.

Opłata roczna a opłata przekształceniowa

W momencie przekształcenia zmianie uległa również dotychczas ponoszona opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego. Z dniem 1 stycznia 2019 r. stała się ona opłatą przekształceniową. Nowi właściciele otrzymali natomiast wybór. Mogą ponosić tę opłatę mniej więcej w dotychczasowej wysokości przez kolejnych 20 lat. Mogą też zapłacić całą kwotę od razu. Do tej drugiej opcji ma ich natomiast zachęcić bonifikata, oferowana przez samorządy. Tutaj pojawił się jednak pewien problem. Bonifikata maleje bowiem z każdym kolejnym rokiem. Aby z niej skorzystać, właściciele nieruchomości potrzebują natomiast zaświadczenia o dokonanym przekształceniu, ustalającego jednocześnie wysokość opłaty przekształceniowej. Tymczasem urzędy nie zdążą spełnić swojego obowiązku, związanego z wydawaniem zaświadczeń, do końca 2019 r.

Opóźnienie z zaświadczeniem nie spowoduje utraty bonifikaty

Na szczęście ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przewidziała wyjście z tej sytuacji – wskazuje Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. Jeżeli bowiem zaświadczenie, potwierdzające przekształcenie, zostało doręczone właścicielowi po 30 listopada 2019 r., może on wciąż zachować prawo do bonifikaty. Powinien jednak zgłosić do właściwego urzędu zamiar wniesienia opłaty jednorazowej. Ma na to określony termin – dwóch miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia. W ten sposób, przewidując możliwe opóźnienia z wydawaniem zaświadczeń, stworzono swoistą „furtkę”dla nowych właścicieli nieruchomości.

Problem leży jednak w innym miejscu

Pewien problem pojawia się jednak w przypadku rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Zgodnie bowiem z art. 9a ustawy przekształceniowej właściwy organ udziela bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99 procent między innymi świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu lub ich opiekunom prawnym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób. Jeżeli zatem w 2020 roku osoby te ukończą 18 rok życia, bonifikata przestanie im przysługiwać. Nie będzie miało natomiast znaczenia to, kiedy otrzymały zaświadczenie.

Czy samorządy zapłacą odszkodowanie?

Niestety sytuacja osób niepełnosprawnych jest patowa. Ustawodawca zupełnie nie przewidział możliwości utraty przez nich prawa do bonifikaty. Należałoby się zatem zastanowić, czy opóźnienie z wydaniem zaświadczenia po stronie właściwego urzędu mogłoby generować odpowiedzialność odszkodowawczą tego podmiotu wobec właściciela, który nie miał możliwości skorzystania z bonifikaty. Przyszłość jednak pokaże, czy mamy do czynienia z wieloma takimi sytuacjami – podsumowuje Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe