Zarządzaj plikami cookies

Status działek na stronie – co oznacza? 

Poznaj rodzaje statusów działek:


Działki

Poznaj rodzaje statusów działek:

  1. Budowlana
    1. działka objęta planem miejscowym lub z wydaną decyzją o warunkach zabudowy 
    2. lub: działka z wydanym pozwoleniem na budowę domu.

  1. W trakcie przekształcania – działka w trakcie przekształcenia na budowlaną.

  1. Rekreacyjna/pod domek na zgłoszenie – działka z możliwością postawienia budynku rekreacji indywidualnej o powierzchni do 35 m2 na podstawie zgłoszenie budowy.