Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Rozbiórka budynku a podatek od nieruchomości

Bartosz Antos
4 lutego 2021
Budowa
Nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność publicznoprawna, z którą muszą liczyć się wszyscy właściciele nieruchomości. Podatek ten jest jednak ściśle związany z posiadanym budynkiem lub gruntem. Co się zatem stanie, gdy dojdzie do rozbiórki? Kiedy można zaniechać zapłaty podatku? Na te pytania odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – www.saveinvest.pl.

Kiedy należy zapłacić podatek od nieruchomości?

Podatkiem od nieruchomości obciążone są wszelkie nieruchomości i obiekty budowlane, w tym grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wynika to z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikiem tej należności publicznoprawnej są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są jednocześnie właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, a także użytkownikami wieczystymi gruntów. Podstawę opodatkowania stanowi natomiast co do zasady powierzchnia ogólna lub powierzchnia użytkowa. Podatnicy powinni złożyć właściwemu organowi informację o posiadanych nieruchomościach i obiektach budowlanych. Na tej podstawie organ ustala wysokość zobowiązania w formie decyzji administracyjnej.

Rozbiórka budynku – czy mogę nie płacić podatku?

Z różnych względów właściciele nieruchomości decydują się czasem na rozebranie, należącego do nich budynku. Wynika to na przykład z jego złego stanu technicznego albo innej koncepcji na temat zagospodarowania określonego terenu. Należy jednak podkreślić, że rozbiórka budynku nie pozwala od razu na zaprzestanie płacenia podatku od nieruchomości. Ta należność publicznoprawna wynika bowiem z samego faktu bycia właścicielem. Jeżeli fakt rozebrania określonej budowli zgłosimy do właściwego urzędu, obowiązek ten w końcu wygaśnie, ale nie od razu. Nastąpi to co do zasady po upływie miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Inaczej mówiąc, po upływie miesiąca od dokonania rozbiórki budynku. Należy przy tym mieć na względzie, kiedy właściwie dany budynek przestaje „istnieć”.

Kiedy budynek przestaje istnieć?

Oczywiście nie wystarczy przeznaczenie budynku do rozbiórki, jego zły stan techniczny albo zaprzestanie korzystania z niego, nawet jeżeli ten stan stwierdzony został w decyzji administracyjnej, wydanej przez uprawniony organ. Co do zasady nie wystarczy też samo rozpoczęcie rozbiórki budynku. Konieczne jest z reguły zakończenie wszelkich, związanych z tym prac. Na pewno budynek zostanie uznany za rozebrany w momencie, gdy buldożery rozbiorą dach, wszelkie ściany oraz fundamenty. Gruz zostanie natomiast wywieziony, a teren oczyszczony. Taka sytuacja nie budzi jakichkolwiek wątpliwości. Właściciel może zgłosić ten fakt do właściwego urzędu, a po upływie miesiąca ustanie jego obowiązek podatkowy – stwierdza Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Rozbiórka różnie interpretowana przez sądy

Chociaż orzecznictwo różnie tę kwestię rozbiórki interpretuje. Istnieją orzeczenia sądów administracyjnych, zgodnie z którymi obowiązek podatkowy może zniknąć jeszcze w trakcie trwania prac rozbiórkowych. Obowiązek podatkowy jest bowiem ściśle związany z istnieniem budynku. Z przepisów Prawa budowlanego wynika natomiast, że budynkiem jest obiekt trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadających fundamenty i dach. Jeżeli zatem w wyniku prac rozbiórkowych budynek utracił któryś z wymienionych elementów, co do zasady nie stanowi już budynku. Nie istnieje w sensie formalnym jako budynek. Tak przynajmniej uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w jednym ze swoich wyroków. Różne urzędy mogą jednak być przyzwyczajone do różnej praktyki. Należy więc przygotować się na ewentualny spór.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe