Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Przeniesienie pozwolenia na budowę. Część trzecia

Robert Tomaszewski
23 września 2016
Budowa
Budowa

W poprzedniej części poradnika omówiono konsekwencje braku planu miejscowego dla procedury przenoszenia pozwolenia na budowę, jak powinna wyglądać zmiana przeznaczenia budynku objętego przenoszonym pozwoleniem oraz jakie terminy obowiązują organ i strony postępowania.

Niezbędne dokumenty

Aby przenieść pozwolenie na budowę należy wypełnić oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przez pojęcie „dysponowania nieruchomością na cele budowlane” należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Z kolei, jeśli chcemy budować na cudzym gruncie niezbędna będzie zgoda właściciela tej nieruchomości gruntowej. Nie ma w tym miejscu potrzeby dostarczania odpisu z ksiąg wieczystych ani żadnych innych dodatkowych dokumentów.

W zamian musimy dysponować wyrażoną na piśmie zgodą poprzedniego inwestora, czyli podmiotu na rzecz którego decyzja o pozwoleniu na budowę wydano, na przeniesienie tej decyzji na rzecz innej osoby. Co więcej musimy przedłożyć: oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji o pozwoleniu na budowę, upoważnienie udzielone pełnomocnikowi (o ile go ustanowiono) działającemu w imieniu inwestora – oryginał lub też urzędowo poświadczony odpis. Jeśli natomiast wniosek składa osoba prawna potrzebny będzie aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – także oryginał lub też urzędowo poświadczony odpis.

Prawidłowo wypełniony wniosek

We wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę strona powinna podać: dane inwestora, na rzecz którego pierwotnie wydano pozwolenie na budowę; dane inwestora (imię, nazwisko, w razie potrzeby dane instytucji oraz adres) oraz dane pełnomocnika (jeśli ustanowiono) na którego zostanie przeniesione pozwolenie na budowę; nazwę oraz rodzaj zamierzenia budowalnego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów, robót budowalnych, adres inwestycji, oznaczenie geodezyjne terenu (czyli nazwę obrębu, numer działki, numer arkusza mapy); numer i datę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

O czym jeszcze pamiętać przy przenoszeniu pozwolenia na budowę?

Samo zadbanie o wszystkie aspekty omówione na łamach trzech części tego poradnika może nie wystarczyć, by intratnie przenieść inwestycję. Niezwykle istotne są również cywilnoprawne kwestie takich transakcji. W praktyce treść podpisywanych przez nas aktów notarialnych kupna-sprzedaży musi chronić zainwestowany przez nas kapitał – radzi Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Najlepszym rozwiązaniem, z perspektywy przede wszystkim nabywcy, jest zawarcie osobnej, dodatkowej umowy, w której zawarte zostaną zarówno zasady przeniesienia pozwolenia na budowę, jak i inne aspekty regulujące kwestie przenoszenia inwestycji będącej w toku, lub planów jej rozpoczęcia. W sytuacji, gdy inwestycja jest w toku należy zabezpieczyć przede wszystkim wstąpienie w prawa i obowiązki wynikające z umów o roboty budowalne, jakie zawarł pierwotny właściciel z firmami budowalnymi.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe