Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Przekształcenie użytkowania wieczystego krok po kroku

Bartłomiej Kuzniar
27 marca 2019
Nieruchomości
Działki

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy, dzięki którym większość użytkowników wieczystych stała się z automatu właścicielami użytkowanych nieruchomości. W celu pełnego „wykupu” gruntów, muszą jednak dopełnić kilku, istotnych formalności. O czym należy pamiętać? Instytucję przekształcenia użytkowania wieczystego prezentuje krok po kroku Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Nowa ustawa przekształceniowa

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wszyscy użytkownicy gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z dniem 1 stycznia 2019 r. stali się zatem ich właścicielami. Czym właściwie są takie grunty? Skąd wiadomo, że dany grunt ma charakter mieszkaniowy? Ustawa wskazuje, że przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć te nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne razem z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z tych budynków. Oczywiście w kontekście budynków wielorodzinnych przynajmniej połowa lokali musi stanowić lokale mieszkalne. Bierze się przy tym pod uwagę kwalifikację wpisaną do właściwej kartoteki lokali oraz kartoteki budynków, a także treść księgi wieczystej dla danej nieruchomości. – mówi Bartłomiej Kuźniar.

Obowiązki nowych właścicieli nieruchomości

Nowi właściciele muszą zatem zadbać o to, aby ich własność została wpisana do właściwych ewidencji. Konieczne jest w szczególności dokonanie zmian w księdze wieczystej nieruchomości oraz ewidencji gruntów i budynków. W tym celu nowy właściciel potrzebuje stosownego zaświadczenia o dokonanym przekształceniu. Taki dokument wydaje: starosta (dla gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa), dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego (dla gruntów, w stosunku do których własność wykonują te podmioty), wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (dla gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego) oraz dyrektor Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA (dla gruntów, w stosunku do których prawo własności wykonuje ten podmiot).

Jak uzyskać zaświadczenie?

Zaświadczenie wydaje się z urzędu lub na wniosek. Jeżeli właściciel sam nie wystąpi z wnioskiem, to organ z urzędu wystawi je i wyśle w ciągu 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Jeżeli postawimy na własną inicjatywę, termin oczekiwania na dokument wyniesie 4 miesiące. Zaświadczenie powinno zawierać nie tylko szczegółowe oznaczenie nieruchomości, ale również potwierdzenie przekształcenia i informację o obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej. Dotychczasowa opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego zamienia się bowiem w opłatę przekształceniową. Można ją zapłacić jednorazowo i skorzystać z nawet 60-procentowej bonifikaty (im później zdecydujemy się na zapłatę, tym mniejszą bonifikatę otrzymamy). Można też płacić ją tak, jak dotychczasową opłatę – raz do roku przez kolejnych 20 lat.

Jak zapłacić mniej?

W kontekście przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości warto „trzymać rękę na pulsie”. Teraz bowiem istnieje niepowtarzalna okazja, aby „wykupić” nieruchomość stosunkowo tanio, korzystając z dużych bonifikat. Dlaczego warto o to walczyć? Nie chodzi wyłącznie o tę procentową „promocję”, którą oferuje ustawodawca, ale także o to, że organy administracji mają możliwość podwyższania opłaty przekształceniowej. W konsekwencji może się okazać, że za chwilę osiągnie ona dużo wyższy poziom niż dotychczas. – wskazuje Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych – portal www.saveinvest.pl. Oszczędność przy wniesieniu jednorazowej opłaty może się zatem okazać jeszcze większa. Jeżeli sami nie radzimy sobie z formalnościami, warto zasięgnąć rady specjalistów. Możemy potrzebować pomocy w szczególności przy sporządzeniu wniosku o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji, pisma dotyczącego zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej, wniosku o rozłożenie opłaty na raty lub zmianę terminu jej wniesienia.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe