Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Pozwolenia na budowę – część pierwsza

Robert Tomaszewski
12 maja 2014
Budowa
Budowa domu

Chcesz budować? Uzyskaj pozwolenie na budowę

Rozpoczęcie jakichkolwiek robót budowlanych, praktycznie w każdym przypadku wymaga posiadania pozwolenia na budowę. Zdobycie tego dokumentu nie jest jednak proste, a procedury są ogromnie czasochłonne. Warto więc po pierwsze dobrze je poznać, po drugie rozpocząć je odpowiednio wcześniej – mówi Robert Tomaszewski, Prezes SaveInvest Sp. z o.o.

Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga od inwestora załatwienia mnóstwa biurokratycznych formalności. By wniosek o wydanie pozwolenia na budowę przyjęto do rozpatrzenia, inwestor musi zebrać ogromną ilość oświadczeń, załączników itp. Jeśli inwestor złoży niekompletny wniosek, postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę zostaje zawieszone do czasu uzupełnienia wniosku. Pamiętać należy, że na samo wydanie wniosku inwestor może czekać do 65 dni. Jeśli dodatkowo zostaną do tego okresu doliczone dni zawieszenia postępowania, wydanie decyzji może się jeszcze przedłużyć.

Dla kogo pozwolenie?

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę składa się w odpowiednim starostwie powiatowym. Za wydanie takiego pozwolenia odpowiedzialny jest starosta. Według przepisów, o wydanie pozwolenia na budowę ubiegać się mogą jedynie osoby, które złożyły odpowiedni wniosek wraz z załącznikami, a także złożyły oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Jakie załączniki?

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wymaga wielu załączników. Zdobycie ich może przerażać potencjalnego inwestora, gdyż wymaga odwiedzenia różnych urzędów i złożenia różnych innych wniosków o ich wydanie. Jakich więc załączników będzie potrzebował inwestor? Oto ich lista.

Decyzja o warunkach zabudowy

Wydawana jest przez urząd miasta lub gminy, tylko w przypadku działek, które objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Mapa do celów projektowych

jej wykonanie należy zlecić geodecie, który na kopii mapy do celów opiniodawczych (wydawanej przez urząd miasta lub starostwo), naniesie odpowiednie informacje.

Nieruchomości

Projekt architektoniczno-budowlany

wykonany przez architekta, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy; wykonywany na mapie do celów projektowych.

Warunki techniczne przyłączenia do sieci

wydawane przez odpowiednich dostawców mediów.

Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej

wydawana przez starostwo, dla gruntów, które w ewidencji oznaczone są klasami I do III.

Decyzja o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej

wydawana przez zarządcę drogi w przypadku, gdy na mapie do celów opiniodawczych nie ma oznaczonego zjazdu z drogi na teren działki.

Inne dokumenty wymagane w związku z zapisami MPZP oraz WZ.

Ostatecznie do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć 4 egzemplarze projektu budowlanego (plan zagospodarowania przestrzennego działki naniesiony na mapę do celów projektowych + projekt architektoniczno-budowlany) wraz z odpowiednimi załącznikami (patrz wyżej), oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością, decyzję o warunkach zabudowy, inne dokumenty specyficzne dla planowanej inwestycji. Na wydanie pozwolenia poczekamy do 65 dni.

Do dalszej części lektury zapraszamy w II części poradnika.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe