Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Podział majątku po rozwodzie a nieruchomość obciążona hipoteką

Robert Tomaszewski
29 maja 2019
Finansowanie
Nieruchomości
Nieruchomości

Głównym problemem byłych małżonków, którzy dokonują podziału wspólnego majątku, jest hipoteka, obciążająca nieruchomość. Czy długi również można podzielić? Jak „wyplątać” się z kredytu, wziętego na 30 lat? O tym opowiada Robert Tomaszewski – specjalista w dziedzinie nieruchomości i Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Podział majątku wspólnego – podstawowe zasady

W chwili ustania małżeństwa i jednocześnie małżeńskiej wspólności majątkowej, małżonkowie stają się współwłaścicielami wszystkich przedmiotów, wchodzących dotychczas w skład ich majątku wspólnego. Aby każde z nich mogło samodzielnie dysponować pewną częścią tego majątku, konieczne jest natomiast dokonanie jego podziału. Istnieją dwa zasadnicze sposoby podziału majątku. Można to zrobić w drodze umowy albo też na drodze postępowania sądowego. Oczywiście zawarcie stosownego kontraktu jest metodą dużo szybszą i z reguły tańszą. Biorąc jednak pod uwagę, że większość małżeństw kończy się dość konfliktowo, niejednokrotnie jedynym możliwym sposobem jest oddanie tej czynności w ręce sądu. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek oraz wnieść opłatę. Co przy tym istotne, brak zgody drugiego małżonka w żaden sposób nie tamuje postępowania.

Zakres podziału majątku

Majątek wspólny, podlegający podziałowi, obejmuje w szczególności: przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, pobrane wynagrodzenia za pracę, dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z ich majątku wspólnego, dochody z majątku osobistego każdego z małżonków, a także środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z nich. W ramach podziału majątku wspólnego nie rozlicza się jednak posiadanych długów. Właśnie dlatego nieruchomość, obciążona hipoteką, staje się często „kością niezgody” – podkreśla Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o – portal www.saveinvest.pl.

Długi i hipoteka, ciążąca na nieruchomości

Dotychczas orzecznictwo sądów nie było jednolite. Poszczególne sądy okręgowe i apelacyjne miały różnorodne koncepcje na temat szacowania wartości majątku wspólnego, obejmującego nieruchomość, obciążoną hipoteką. Zagadnienie to dotarło przy tym tylko raz do Sądu Najwyższego, ale ten finalnie się do niego nie odniósł. Przełomem stała się zatem uchwała Sądu Najwyższego z 28 marca 2019 r., w której wreszcie postanowiono rozstrzygnąć problematyczną kwestię długów i hipoteki. Sąd Najwyższy uznał, że w momencie gdy nieruchomość zostaje przydzielona wyłącznie jednemu z małżonków, konieczne jest ustalenie jej wartości z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego, chyba że za odmiennym rozstrzygnięciem przemawiają ważne względy.

Uzasadnienie Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy powołał się przy tym na art. 618 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego. W ocenie sądu dyspozycja tego przepisu, wskazująca, iż po zapadnięciu prawomocnego postanowienia o zniesieniu współwłasności małżonkowie nie mogą dochodzić żadnych roszczeń, wynikających z podziału, nie odnosi się do zagadnienia hipoteki. Sąd Najwyższy stwierdził, że wskazany przepis w żadnym przypadku nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń o spłatę kredytu z tytułu hipoteki. Stanowi to bowiem narzędzie wyrównania strat jednego z małżonków i jest niezależne od podziału. Dokonując zatem podziału majątku wspólnego, wartość tego majątku szacuje się bez odliczania wartości obciążenia hipotecznego. Małżonek, który został „obarczony” kredytem, może natomiast dochodzić swoich roszczeń w odrębnym postępowaniu. – podsumowuje Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe