Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Podział działek pod drogi publiczne

Robert Tomaszewski
3 kwietnia 2016
Podział
Działki

Właściciel złożył wniosek o podział swojej nieruchomości. W trakcie tego procesu jedną z jego działek wydzielono pod drogę publiczną. Czyją własność stanowi zatem ta działka? Czy (i w jakich okolicznościach) właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo do żądania wypłaty odszkodowania z tego tytułu?

Co mówi prawo?

Art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami mówi, że działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne (gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe) z nieruchomości, której podziału dokonano na wniosek jej właściciela, przechodzą, z mocy prawa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub też Skarbu Państwa. Przywołany powyżej przepis można zastosować także do nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek nie właściciela, a użytkownika wieczystego. Z tym, że prawo użytkowania wieczystego działek wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, gdy decyzja stała się ostateczna. Wspomniany artykuł stosuje się jednak odpowiednio tylko przy wydzielaniu działek gruntu pod poszerzenie istniejących już dróg publicznych.

Odszkodowanie za działki

Za działki gruntu wydzielonych pod drogi publiczne, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej pomiędzy pierwotnym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, a właściwym organem – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca stosownie do zasad i trybu jakie obowiązują przy wywłaszczaniu nieruchomości.

Wydawać by się mogło zatem, że nie można liczyć na odszkodowanie, jeśli droga pod którą wydzielona została działka, nie miała charakteru publicznego, a jedynie wewnętrzny. Ten drugi typ dróg nie został bowiem uwzględniony przez ustawodawcę. Nie można zatem teoretycznie wydać decyzji administracyjnej, jakiej oczekiwaliby wnioskujący, czyli o przyznaniu im odszkodowania. Jednak wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygnatura akt: I OSK 1841/13) rzuca nieco inne światło na całą sprawę. Zgodnie bowiem z tym orzecznictwem nikogo nie można wywłaszczyć bez odpowiedniego wynagrodzenia. W optyce sądu nie ma żadnego znaczenia z drogą o jakim charakterze mamy do czynienia. Skoro doszło do tego, że prawa własności przeszło na rzecz innego podmiotu, pierwotnemu właścicielowi należy się stosowna rekompensata. Warto więc dochodzić swoich praw, nawet w sytuacji, gdy naszą działkę wydzielono pod drogę wewnętrzną. Sądy analizują bowiem każdą sprawę odrębnie.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe