Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Opłata adiacencka i renta planistyczna – czy można odliczyć je od przychodu? Część druga

Bartosz Antos
26 lutego 2015
Nieruchomości
Nieruchomości

W poprzedniej części poradnika wyjaśniliśmy, kiedy gmina ma prawo nałożyć na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej lub renty planistycznej.

Budowa infrastruktury technicznej

Również w przypadku budowy infrastruktury technicznej opłatę adiacencką uzna się za koszt pośredni. Warto podkreślić, że właściciele nieruchomości mogą ponosić nakłady na rzecz budowy jeszcze przed samym oddaniem infrastruktury do użytku. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, poczynione nakłady właściciela pomniejszają proporcjonalnie wartość nieruchomości dla celów wymierzenia opłaty. Podatnik może rozpoznać koszty w momencie ich poniesienia – poszczególne nakłady na budowę, jak i samą opłatę adiacencką. Jeśli opłatę adiacencką lub rentę uzna się za koszt bezpośredni uzyskania przychodu, pod uwagę bierze się formę zbycia nieruchomości.

Gdy mamy do czynienia z aportem nieruchomości

W wyroku WSA w Poznaniu z dnia 12 września 2012r. uznano, że renta planistyczna uiszczona jako konsekwencja wniesienia nieruchomości do spółki komandytowej może stanowić koszt dopiero w chwili zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce. Takie orzeczenie uzasadniono faktem, że aport nieruchomości do spółki osobowej w żaden sposób nie wiąże się z osiągnięciem przychodu. Sąd uznał taki wydatek za koszt pośredni. Dopiero jednak przy złożeniu przez podatnika odwołania od wyroku twierdzącego inaczej, wydanego przez NSA. Przykład ten dobitnie ilustruje ciągle namnażające się trudności przy kwalifikowaniu renty planistycznej jako kosztu bezpośredniego lub pośredniego.

Grunty, działki budowlane

Co z osobami fizycznymi sprzedającymi nieruchomość?

Sprzedaż nieruchomości przez osoby fizyczne może prowadzić do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu ze źródła odpłatnego. Koszty zbycia wpływają na ustalenie przychodu – pomniejszają cenę zbycia wynikającą z umowy. Przy zaznaczeniu, że umowa sama w sobie w żaden sposób nie definiuje kosztów odpłatnego zbycia. Z kolei koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia są elementem wpływającym na ustalenie dochodu i do ich ustalenia niezbędne jest skorzystanie z przesłanek zawartych w art. 22 ust. 6c ustawy i PIT, a nie zasady ogólne. Mogą być nimi poczynione w trakcie ich posiadania udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych. Ta kategoria w żaden sposób nie zawiera w sobie ani renty planistycznej, ani opłaty adiacenckiej.

Jednak takie wydatki można odliczyć od kosztów odpłatnego zbycia. Bez ich poniesienia bowiem nie byłoby możliwe zbycie nieruchomości w oparciu o warunki i kształt wynikające bezpośrednio z umowy – tłumaczy Bartosz Antos, Wiceprezes Zarządu Saveinvest. Nie powinno stanowić problemu to, że opłaty są najczęściej ponoszone po sprzedaży. A to ze względu na fakt, że rozliczenie podatku ma miejsce do dnia 30 kwietnia następnego roku. Jeżeli do spłaty renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej dojdzie jeszcze później nic nie stoi na przeszkodzie, aby po prostu złożyć korektę rozliczenia.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe