Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Nielegalne użytkowanie budynku bez konsekwencji po 5 latach

Bartłomiej Kuzniar
12 sierpnia 2020
Nieruchomości
Nieruchomości

We wrześniu tego roku wejdzie w życie szereg istotnych zmian w Prawie budowlanym. Między innymi nie będzie już możliwe stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o ile od jej uostatecznienia minęło 5 lat. Łatwiejsza będzie też korekta ewentualnych naruszeń w tym zakresie – wskazuje Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Co to oznacza dla właścicieli i inwestorów?

Przedawnienie w prawie administracyjnym

Przedawnienie to rzadki mechanizm w prawie administracyjnym. Większość roszczeń i obowiązków nie ulega „przeterminowaniu”. W ostatnich latach ta konstrukcja pojawia się jednak w coraz większej liczbie aktów materialnego prawa administracyjnego. Tym razem padło na Prawo budowlane. Ustawodawca uznał, że 5 lat to wystarczający termin dla ewentualnego stwierdzenia wad i nieprawidłowości w wydawanym orzeczeniu o pozwoleniu na użytkowanie. Trzymanie stron w dłuższej niepewności nie ma natomiast najmniejszego sensu. Zdecydowano się zatem na modyfikację przepisów. Z jednej strony był to ukłon w stronę właścicieli nieruchomości i inwestorów. Z drugiej strony chodziło o wzmocnienie trwałości decyzji administracyjnej. Od 19 września 2020 r. w Prawie budowlanym znajdzie się więc art. 59 h, zgodnie z którym nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna.

Łatwiejsza legalizacja użytkowania nieruchomości

Z kolei nowy art. 59i Prawa budowlanego umożliwi naprawienie pewnych naruszeń dotyczących użytkowania nieruchomości. Co do zasady do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i po upływie 14 dni na zgłoszenie przez ten organ sprzeciwu w drodze decyzji. Tylko w odniesieniu do niektórych kategorii budynków kwestia ta jest nieco bardziej złożona i skomplikowana. Do tej pory naruszenie tych reguł skutkowało nieprzyjemnymi konsekwencjami. Dzięki nowelizacji łatwiej będzie jednak naprawić swój błąd. W przypadku stwierdzenia użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem obowiązujących przepisów Prawa budowlanego organ nadzoru pouczy inwestora lub właściciela, że obiekt budowlany nie może być użytkowany bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych – stwierdza Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Jak wybrnąć z tej sytuacji?

Następnie inwestor będzie miał 60 dni na zalegalizowanie użytkowania, a zatem uzyskanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenie zakończenia robót budowlanych. Jeżeli nie będzie w stanie dokonać tych czynności może też zaprzestać użytkowania budynku. Dopiero po upływie 60 dni organ nadzoru budowlanego będzie mógł wymierzyć karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu. Wysokość kary to iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika wielkości obiektu budowlanego (k) oraz współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Stawka opłaty będzie natomiast wynosiła 5.000 złotych. Z kolei poszczególne kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określi załącznik do ustawy – Prawo budowlane. Po upływie 30 dni od wymierzenia kary organ nadzoru budowlanego dokona ponownej kontroli obiektu. Jeżeli stwierdzi dalsze naruszenia będzie mógł wymierzyć kolejną chociaż już nieco mniejszą karę administracyjną.

Dążenie do legalizacji

Nowe przepisy mają nie tylko uporządkować i uprościć istniejące obecnie procedury. Ich celem jest również zachęcenie inwestorów lub właścicieli do legalizacji budowanych obiektów i ich użytkowania. W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy stwierdzono, że nakładanie kary ma odbywać się w formie mechanizmu „żółtej kartki”. Właściciel lub inwestor otrzyma zatem najpierw swoiste upomnienie zachęcające go do uregulowania sytuacji prawnej obiektów – stwierdza Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe