Zarządzaj plikami cookies

Nakłady inwestycyjne/dodatkowe koszty


Mielno Marina

 1. Płatne są zawsze oddzielnie, tj. poza ceną działki. 
 2. W umowie zapisana jest prognozowana wysokość nakładów, a po wykonaniu danego nakładu, czyli np. drogi, wody, przekształceniu etc., sporządzany jest kosztorys powykonawczy, na podstawie którego Klienci dokonują zapłaty. 
 3. To, jakie nakłady wystąpią dla danej działki zależy od konkretnej inwestycji, np. inne nakłady będą w Ostoi Kładno, a inne w Osadzie Dziwnówek. 
 4. Przykładowe nakłady jakie występują w inwestycjach, wraz z prognozowanymi kosztami:
  1. Przekształcenie działki na budowlaną w studium: 3690 zł (stałe)
  2. Przekształcenie działki na budowlaną w planie: od 6150 zł (stałe) 
  3. Woda: od 9840 zł (prognozowane) 
  4. Kanalizacja sanitarna: 14760 zł (prognozowane) 
  5. Kanalizacja deszczowa: od 3690 zł (prognozowane)
  6. Budowa drogi: od 7380 zł (prognozowane) 
  7. Budowa strefy rekreacji: 9840 zł 
  8. Utrzymanie części wspólnych (strefa rekreacji, drogi): wysokość opłaty oblicza się z wzoru WU=50%*(liczba Działek Kupującego/liczba Działek Sprzedanych w Inwestycji + powierzchnia Działki Kupującego/powierzchnia Działek Sprzedanych w Inwestycji 
  9. Utrzymanie basenu: wysokość opłaty oblicza się z wzoru WU=50%*(liczba Działek Kupującego/liczba Działek Sprzedanych w Inwestycji + powierzchnia Działki Kupującego/powierzchnia Działek Sprzedanych w Inwestycji