Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Na co uważać przy przenoszeniu pozwolenia na budowę?

Robert Tomaszewski
14 grudnia 2017
Budowa
Budowa domu

Decydujemy się na zakup nieukończonej inwestycji, która nadal jest w budowie, lub jej budowa ma się dopiero rozpocząć? Warto pamiętać o kilku kluczowych kwestiach dotyczących przenoszenia pozwoleń na budowę.

Zakup nieukończonej nieruchomości

Jak pokazuje doświadczenie nabywanie nieukończonych inwestycji może okazać się bardzo intratnym przedsięwzięciem. Jednak, jeszcze przed podjęciem takiej decyzji, warto zapoznać się z prawem budowlanym i sprawdzić, czy nasze zamierzenie inwestycyjne spełnia określone przez ustawodawcę warunki, by mogło dojść do skutecznego przeniesienia pozwolenia na budowę.

Zawsze, gdy chcemy kupić nieruchomość w tzw. „stanie surowym” lub jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych, kluczowym aspektem będzie przeniesienie pozwolenia na budowę. Bez załatwienia formalności związanych z tą decyzją administracyjną nie będziemy w stanie sfinalizować po naszej myśli zamierzonej inwestycji. O czym zatem należy pamiętać?

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Po pierwsze – w myśl art. 40 prawa budowlanego decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę jest tzw. decyzją związaną. W praktyce oznacza to, że po spełnieniu wszystkich przewidzianych prawnie wymogów, urzędnik rozpatrujący sprawę nie ma kompetencji, by odmówić jej wydania – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. O jakich warunkach mowa?

Osoba, od której będziemy nabywać nieukończoną inwestycję musi wyrazić zgodę na przeniesienie pozwolenia na budowę na inny podmiot. Co za ty idzie, podmiot nabywający inwestycję zobowiązuje się do przejęcia zarówno praw jak i obowiązków związanych z tą decyzją administracyjną. Ostatnim wymogiem ustawodawcy jest złożenie przez podmiot, który chce przejąć pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania gruntem, na którym zlokalizowana jest nieukończona inwestycja. Warto w tym miejscu przypomnieć, że użyte powyżej sformułowanie „prawo do dysponowania gruntem” doprecyzowuje art. 3 prawa budowlanego i oznacza ono tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązania przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przy przenoszeniu pozwolenia na budowę fakt, czy inwestycja zlokalizowana jest na obszarze nieobjętym planem miejscowym nie odgrywa żadnego znaczenia. Oznacza to, że osoba która przenosi pozwolenie na inny pomiot nie musi przedstawiać uzyskanych warunków zabudowy – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Po spełnieniu wszystkich wymienionych powyżej formalności można przenieść pozwolenie na budowę – dokonuje się to w urzędzie, który wydał tę decyzję. Na wydanie decyzji zatwierdzającej przeniesienie pozwolenia na budowę właściwy organ (starosta, prezydenta miasta na prawach powiatu, wojewoda) ma zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego miesiąc. W wielu przypadkach może odbyć się to w krótszym terminie, ponieważ stronami w takim postępowaniu są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Ostateczny charakter pozwolenia i kiedy nie można tego dokonać

Co szczególnie istotne – nie ma w prawie budowlanym informacji, która uniemożliwiałaby przeniesienie pozwolenia, które nie zyskało jeszcze ostatecznego charakteru. Przypomnijmy, że pozwolenie na budowę przymiot ostateczności zyskiwać będzie po upływie 14 dni od jego wydania, jeśli nikt od wydajanej decyzji się nie odwołał, bądź od wydania decyzji przez organ odwoławczy minęło 14 dni. Jednak rozpoczęcie robót jest możliwe tylko na podstawie ostatecznej decyzji – wynika to z art. 28 prawa budowlanego.

Zgodnie z treścią prawa budowlanego, pozwolenia na budowę nie można przenieść, jeśli roboty budowlane już się zakończyły – podkreśla Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Przeniesienie pozwolenia ma umożliwić bowiem kontynuowanie inwestorowi robót jeszcze niezakończonych. Co więcej, przeniesienie pozwolenia nie będzie możliwe jeśli doszło do jego wygaśnięcia, czyli podmiot, na który zostało ono wydane nie rozpoczął budowy przed upływem trzech lat licząc od dnia, w którym decyzja stałą się ostateczna, bądź też, gdy budowa został przerwana na dłużej niż trzy lata.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe