Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Legalizacja samowoli budowlanej w trybie uproszczonym

Robert Tomaszewski
25 sierpnia 2021
Budowa
Nieruchomości

Od września 2020 r. istnieje możliwość zalegalizowania samowoli budowlanej w ramach uproszczonej procedury. Jak i kiedy można skorzystać z tej możliwości? Z jakimi opłatami wiąże się zainicjowanie takiego postępowania? Czy uproszczone postępowanie legalizacyjne jest korzystniejsze? Na powyższe pytania odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Legalizacja w trybie uproszczonym – dla kogo?

Samowola budowlana polega zwykle na wzniesieniu obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy. Może polegać też na tym, że zmieniono sposób użytkowania legalnie wybudowanego obiektu budowlanego lub jego części (np. dawny budynek produkcyjny przekształcono na budynek mieszkalny) bez wymaganego zgłoszenia albo na tym, że roboty budowlane wykonano niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Legalizacja samowoli budowlanych może nastąpić w ramach postępowania standardowego lub uproszczonego. Zainicjowanie postępowania uproszczonego dotyczy obiektów budowlanych zrealizowanych w warunkach samowoli budowlanej, których budowa została zakończona co najmniej 20 lat temu. Przy wykładni zwrotu „zakończenie budowy” należy mieć na uwadze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, a zgodnie z którym przez zakończenie budowy w znaczeniu techniczno-budowlanym należy rozumieć spełnienie przez inwestora warunków przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. Obiekt zakończony to obiekt w takim stanie, aby mógł zostać przeprowadzony jego odbiór i aby można było przekazać go do normalnej eksploatacji i użytkowania – wyjaśnia Robert Tomaszewski.

Jak zainicjować uproszczone postępowanie legalizacyjne?

Dla zainicjowania uproszczonego postępowania legalizacyjnego wystarczające jest to, że właściciel lub zarządca zwróci się do nadzoru budowlanego z żądaniem wszczęcia takiego postępowania. Stosowne postępowanie może też zostać wszczęte z urzędu przez organ nadzoru budowlanego. W przypadku obiektów budowlanych, dla których zakończenie których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy – Prawo budowlane (1 stycznia 1995 r.) lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne wymagany jest wniosek inwestora lub zarządcy obiektu. Dokumentacja legalizacyjna w postępowaniu uproszczonym zawiera: oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą legalizowanego obiektu oraz ekspertyzę techniczną, z której będzie wynikało, że stan techniczny obiektu nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i pozwala na jego bezpieczne użytkowanie obiektu. Najważniejsza jest ekspertyza techniczna, gdyż to od jej wyników zależy wynik postępowania legalizacyjnego, a w tym losy obiektu budowlanego. Będzie to też najistotniejszy koszt, jaki poniesie inwestor (od tysiąca złotych w wzwyż). Zasadniczym atutem uproszczonej legalizacji jest to, że wnioskodawca nie ponosi się opłaty legalizacyjnej, której wysokość w standardowych przypadkach może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Jak przebiega uproszczone postępowanie legalizacyjne?

Organ nadzoru budowlanego, w reakcji na podanie właściciela lub zarządcy obiektu nakłada w drodze postanowienia obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia jego doręczenia. Przedmiotowe postanowienie można zaskarżyć spróbować chociażby po to, aby spróbować zyskać więcej czasu na zgromadzenie dokumentów. Następnie inwestor składa zgromadzoną dokumentację. Organ nadzoru budowlanego sprawdza kompletność dokumentów legalizacyjnych oraz czy z ekspertyzy technicznej, wynika, że stan techniczny obiektu nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania. W przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentów legalizacyjnych organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o obowiązku usunięcia niekompletności w wyznaczonym terminie.

Na czym polega przewaga uproszczonego postępowania legalizacyjnego?

Podstawowym atutem uproszczonego postępowania legalizacyjnego jest to, że o jego rezultacie decyduje wynik ekspertyzy technicznej. Innymi słowy, jeśli ekspert z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi potwierdzi, że dom czy inny budynek nie stwarza zagrożenia, to organ nadzoru budowlanego powinien wydać decyzję pozytywną. Organ nadzoru budowlanego nie przeprowadza żadnych kontroli w obiekcie, nie kwestionuje też opinii eksperta ani nie sprawdza zgodności budynku np. z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czy innymi dokumentami. Jak widać, obowiązujące od września 2020 r. przepisy mają nie tylko ułatwić i przyśpieszyć legalizację samowoli budowlanych, ale też skłonić właścicieli do zgłaszania nielegalnych obiektów. Taki też był zamysł ustawodawcy – stwierdza Robert Tomaszewski.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe