Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kto może podpisać w imieniu gminy umowę sprzedaży nieruchomości?

Robert Tomaszewski
27 grudnia 2021
Nieruchomości
Nieruchomości

Kto zgodnie z obowiązującym prawem może reprezentować gminę przy finalizowaniu transakcji sprzedaży nieruchomości? Czy przy tej formie pełnomocnictwa mają zastosowanie przesłanki kodeksu cywilnego?

Gmina sprzedaje działkę lub inną nieruchomość – kto może podpisać umowę?

Często dochodzi do sytuacji, w której umowa sprzedaży nieruchomości podpisywana jest jednoosobowo przez upoważnionego do tego pracownika gminy. Czy takie osoby rzeczywiście mogą reprezentować organy gminne przy tak znaczącej transakcji? Warto pamiętać, kto zgodnie z obowiązującym prawem może zostać pełnomocnikiem gminy w sprawach zarządu mieniem – radzi Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie każdy podmiot może podpisywać umowy z ramienia gminy. W myśl bowiem art. 46 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub też działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą czyli w ramach reprezentacji łącznej dwuosobowej – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

W imieniu gminy

Przytoczona tu dyrektywa jasno wskazuje zatem, że to przede wszystkim wójt posiada kompetencje do składania oświadczeń woli w imieniu gminy. Oznacza to także, że wspominany przepis reguluje również kwestię reprezentacji gminy w sferze prawa cywilnego, a więc wskazuje osoby, który mogą reprezentować gminę w stosunkach cywilnoprawnych – czyli szeroko rozumianego zarządu mieniem. Wiąże się to także z art. 31 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym to wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. W praktyce oznacza to, że wójt nie posiada uprawnień, by w trybie przepisów kodeksu cywilnego, udzielić pełnomocnictwa osobom innym niż te, które wymienione zostały w art. art. 46 ustawy o samorządzie gminnym – podkreśla Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Kodeks cywilny zawiera bowiem uprawnienia i obowiązki pełnomocnika.

Działki

Wprowadzenie do ustawy o samorządzie gminnym dodatkowej dyrektywy dotyczącej możliwości wskazania osób, które reprezentować będą gminę, można uznać zatem za jednoznaczne ograniczenie podmiotów uprawnionych do działania w sferze prawa cywilnego.

Warto przy rozważanej kwestii sięgnąć także do orzecznictw sądowych, w szczególności do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2003 r. (sygnatura akt: III CZP 63/2003). Tu także podkreślono, że prawo powszechnie obowiązujące przewiduje możliwość reprezentowanie gminy w stosunkach cywilnoprawnych jedynie przez trzy osoby. Oznacza to, że pełnomocnictwa takiego można udzielić zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) działającemu samodzielnie bądź łącznie z inną upoważnianą osobą.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe