Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kiedy studium narusza nasze prawo własności?

Robert Tomaszewski
23 marca 2017
Plan zagospodarowania przestrzennego
Działki

Jakie kroki może podjąć inwestor w sytuacji, gdy nowe studium zawiera niekorzystne dla niego treści? Czy wnioski dotyczące projektu studium mogą wpłynąć na treść tego dokumentu? W jakich okolicznościach studium rzeczywiście będzie miało wpływ na ograniczenie prawa własności do nieruchomości?

Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uwzględnione w ramach tego dokumentu treści nie odpowiadają właścicielom nieruchomości znajdującej się w obrębie granic administracyjnych gminy. Jakie kroki mogą podjąć? Kiedy gmina za pośrednictwem studium rzeczywiście ingeruje w posiadane prawo własności i ogranicza możliwość jego pełnego wykonywania?

Studium – wskazanie drogi rozwoju poszczególnych gruntów

Studium to istotny dokument dla każdego inwestora. Stanowi nie tylko diagnozę obecnej polityki przestrzennej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem jej sytuacji społeczno-gospodarczej, ale również wskazuje możliwe drogi rozwoju poszczególnych gruntów, czyli określa wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów. A zatem nowe studium może wpłynąć na dotychczasowe przeznaczenie pewnych nieruchomości gruntowych.

Z punktu widzenia właścicieli nieruchomości najważniejszym etapem sporządzania studium, jest moment w którym wójt, burmistrz albo prezydent miasta ogłasza w prasie miejscowej oraz przez inne stosowne obwieszczenie przyjęte w danej miejscowości, o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na okres nie krótszy niż 21 dni. W tym samym czasie powinna zostać przeprowadzona publiczna dyskusja nad rozwiązaniami i ustaleniami przyjętymi w ramach tego projektu. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektu studium. Należy jednak pamiętać, że postulaty zgłaszane do gminy nie będą dla jej organów wiążące. Oznacza to, że nie muszą być akceptowane i uwzględniane w treści tego aktu kierownictwa wewnętrznego.

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Jeśli właściciele zdecydują się na skierowanie sprawy na drogę sądową, kluczowe jest wykazanie się przez nich nie tylko indywidualnym interesem prawnym lub uprawnieniem, ale co najważniejsze, także istniejącym naruszeniem tego uprawnienia w dacie wnoszenia skargi. Stanowisko takie reprezentowane jest niemal zawsze w orzecznictwach sądowych – warto przywołać tu chociażby wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 8 stycznia 2016 r., sygnatura akt: II SA/Gl 858/15. We wspomnianym wyroku sąd zwrócił uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi akt polityki przestrzennej gminy, nie jest jednak aktem prawa miejscowego, czyli nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących. Dokument tego drugiego typu to z kolei miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego treść musi być zgodna z ustaleniami zawartymi w studium. A zatem o naruszeniu interesu prawnego właścicieli nieruchomości poprzez uchwalone przez gminę akty planowania przestrzennego, którymi jest działka objęta można mówić dopiero, gdy uchwalony zostanie miejscowy plan, który zawiera treści kolidujące z prawem do zagospodarowania terenu, do którego posiada się tytuł prawny – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Szczególne przypadki naruszenia interesu prawnego przez studium odnosić się będą zatem jedynie do sytuacji, w których gmina naruszyłaby procedury planistyczne obowiązujące przy procesie i trybie jego uchwalania, lub też jeśli przekroczyła swoje właściwości w tym zakresie. Dla przykładu: jeśli studium zawiera niekorzystne przepisy, ograniczające możliwości zagospodarowania danego terenu, nie można uznać, że doszło do naruszenia interesu prawnego właścicieli. Do nadużyć ze strony rady gminy może dojść za to przy jego uchwalaniu – jeśli m.in. nie odbędzie się wspomniana powyżej publiczna dyskusja nad jego projektem.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe