Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kiedy nie jest potrzebne pozwolenie na budowę?

Robert Tomaszewski
17 listopada 2020
Budowa
Działki

Wiele osób nie rozróżnia instytucji pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia prowadzonych prac budowlanych. Tymczasem mają one kluczowe znaczenie dla realizacji określonej inwestycji. Kiedy należy wystąpić o pozwolenie na budowę? A kiedy nie jest ono wymagane przepisami prawa? Na te pytania odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu – www.saveinvest.pl.

Czym jest pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna, zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy, a także wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Wydaje ją właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. Stronami tego postępowania są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści oraz zarządcy nieruchomości, na których planowana jest dana inwestycja. Instytucja pozwolenia na budowę została uregulowana w przepisach ustawy – Prawo budowlane. Wskazano tam na podstawowe prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości. Przybliżono też kwestię tego, w jakiej sytuacji pozwolenie na budowę jest potrzebne, a kiedy wystarczy zgłoszenie lub inna forma. Pozwolenie na budowę jest elementem tak zwanej dokumentacji budowy. Znajdują się w niej obok załączonego projektu budowlanego, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, wszelkie rysunki i opisy, służące realizacji obiektu. Ponadto operaty geodezyjne, książki obmiarów, a czasem również dziennik montażu. Nieuzyskanie pozwolenia na budowę, jeżeli jest ono wymagane, może wiązać się z przykrymi konsekwencjami, w tym nakazem rozbiórki danego obiektu.

Pozwolenie na budowę – kwestie techniczne

Pozwolenie na budowę może być wydane tylko osobom wskazanym w przepisach. Po pierwsze jest to ten kto złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po drugie natomiast osoba, która złożyła oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Aby poprawnie dokonać tej czynności należy posiłkować się wzorem wniosku o pozwolenie na budowę określonym przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w drodze rozporządzenia. Co przy tym istotne, pozwolenie na budowę dotyczy co do zasady całego zamierzenia budowlanego. Jeżeli zamierzenie budowlane obejmuje więcej niż jeden budynek, wówczas pozwolenie może dotyczyć wybranych obiektów lub całego zespołu obiektów. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć wymagane dokumenty, w tym między innymi trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Kiedy nie jest potrzebne pozwolenie na budowę?

Co do zasady pozwolenie na budowę potrzebne jest zawsze. W ustawie – Prawo budowlane – znajduje się jednak szereg wyjątków od tej reguły. Pozwolenie na budowę może zostać zastąpione zwykłym zgłoszeniem wtedy, gdy po pierwsze chodzi o budowę wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane. Po drugie nie wymaga pozwolenia budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa. Co ważne, budowy wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2. Po czwarte obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją właściwego ministra, z wyłączeniem budynków mieszkalnych. Po piąte niektórych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezdopływowych, pomostów, instalacji zbiornikowych, kanalizacji kablowej, zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich i tak dalej. Wszystkie te wyjątki zostały wymienione w ustawie – Prawo budowlane.

W wielu przypadkach wystarczy zgłoszenie

Katalog wyłączeń od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę jest naprawdę obszerny. Przed podjęciem jakichkolwiek prac budowlanych warto się zatem z nim zapoznać. Należy jednak podkreślić, że większość inwestycji, prowadzonych na własne potrzeby, w tym budowa domu albo garażu będzie bazowała jedynie na zgłoszeniu. Trzeba je złożyć na gotowym formularzu we właściwym organie administracji publicznej. To zgłoszenie zwolnione jest od jakichkolwiek opłat, poza ewentualną opłatą od pełnomocnictwa – dodaje Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe