Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania administracyjnego?

Robert Tomaszewski
17 marca 2021
Nieruchomości
Postępowanie administracyjne

„Książkowe” postępowanie administracyjne powinno zakończyć się w miesiąc, maksymalnie w dwa. Musi rozpocząć się oficjalnym wszczęciem postępowania, przejść fazę gromadzenia dowodów i zakończyć się wydaniem decyzji administracyjnej. Czasem jednak sprawa się nieco komplikuje i wymaga zawieszenia. Kiedy dochodzi do takiej sytuacji? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania?

Postępowanie administracyjne może być prowadzone w różnych sprawach. W ten sposób orzeka się na przykład o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej, ustaleniu warunków zabudowy, odszkodowania za przejętą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość albo wydaniu pozwolenia na budowę. Postępowanie może być prowadzone przez różne organy administracji publicznej, w tym burmistrza, wójta, prezydenta miasta, starostę, a nawet wojewodę. Czasem wszystko przebiega bezproblemowo i postępowanie da się zakończyć w miesiąc. Czasem jednak pojawiają się pewne, nieprzewidziane komplikacje. Wówczas niejednokrotnie zachodzi konieczność zawieszenia postępowania administracyjnego. Dzieje się tak przede wszystkim w sprawach, w których uczestniczy wiele stron postępowania, a także w tych o bardzo skomplikowanym stanie faktycznym, gdzie zbieranie materiału dowodowego trwa kilka miesięcy, a może nawet i lat.

Obligatoryjne przesłanki zawieszenia postępowania

Możliwe przyczyny zawieszenia postępowania administracyjnego zostały wskazane w ustawie – Kodeks postępowania administracyjnego. W art. 97 tego aktu wskazano przyczyny obligatoryjne, a w art. 98 przyczyny fakultatywne. W przypadku tych pierwszych organ jest zobowiązany do zawieszenia postępowania, a w odniesieniu do tych drugich jedynie ma taką możliwość. Do obligatoryjnego zawieszenia postępowania zachodzi w szczególności wtedy, gdy jedna ze stron umiera i istnieje potrzeba ustalenia jej spadkobierców. Z tą samą sytuacją będziemy mieć do czynienia wtedy, gdy umrze przedstawiciel ustawowy strony albo gry strona lub jej przedstawiciel ustawowy utraci zdolność do czynności prawnych. Inną możliwą sytuacją, wymuszającą zawieszenie postępowania jest także wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego, gdy postępowanie toczyło się z udziałem zarządcy sukcesyjnego. Częstą sytuacją jest też konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, jeżeli rozpatrzenie prowadzonej sprawy zależy od tego zagadnienia wstępnego.

Fakultatywne przesłanki zawieszenia postępowania

Obok obligatoryjnych przyczyn zawieszenia postępowania istnieją również te fakultatywne, a właściwie jedna przyczyna fakultatywna. Z wnioskiem o zawieszenie postępowania może bowiem wystąpić do organu sama strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte. Rzecz jasna takiemu działaniu nie mogą sprzeciwiać się inne strony. Zawieszenie nie może też zagrażać interesowi społecznemu. W tej sytuacji organ administracji, prowadzący postępowanie w sprawie, zawiesi postępowanie na podstawie stosownego postanowienia. Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. Sprawa w pewnym sensie umrze zatem śmiercią naturalną – wskazuje Robert Tomaszewski.

Problematyczne tylko zagadnienie wstępne

W przypadku zawieszenia postępowania administracyjnego organ administracji podejmie oczywiście odpowiednie działania, aby umożliwić wznowienie prowadzenia sprawy. W przypadku śmierci strony zobowiąże jej potencjalnych spadkobierców lub inne strony postępowania do przedłożenia stosownego poświadczenia dziedziczenia lub sądowego stwierdzenia nabycia spadku. Większość przesłanek zawieszenia postępowania nie budzi szczególnych wątpliwości. Wszystko bazuje na wymianie odpowiednich dokumentów. Jedyną, niekiedy kontrowersyjną przesłanką zawieszenia jest jedynie zagadnienie wstępne. To bowiem dość nieostre określenie, które często prowadzi do konfliktów między stronami postępowania. Zagadnienie wstępne musi mieć charakter stricte prawny, a nie związany z ustaleniami stanu faktycznego. Takim zagadnieniem wstępnym może być chociażby postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia, w sytuacji gdy zasadnicza sprawa, dotyczy wydania pozwolenia na budowę.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe