Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kiedy cudzoziemiec może kupić nieruchomość w Polsce?

Aleksander Setlak
1 grudnia 2021
Nieruchomości
Zakup nieruchomości

Za ogromny popyt na naszym rodzimym rynku nieruchomości odpowiadają nie tylko kupujący z Polski, ale również z zagranicy. Interesują się zarówno mieszkaniami, gotowymi domami, jak i działkami o różnym przeznaczeniu. Warto jednak pamiętać o tym, że zakup nieruchomości przez cudzoziemca wymaga dopełnienia dodatkowych formalności. Jakich? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Cudzoziemiec w świetle polskiego prawa

Na początek warto zastanowić się nad tym, jak definiować osobę cudzoziemca. Obecnie obowiązujące przepisy wskazują, że jest to co do zasady osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Cudzoziemcem może być także osoba prawna, a także jednostka nieposiadająca osobowości prawnej. Wtedy chodzi o podmiot mający siedzibę za granicą oraz utworzony zgodnie z ustawodawstwem państw obcych. Ewentualnie może to być spółka, która co prawda ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest osobą prawną lub spółką handlową nieposiadającą osobowości prawnej, ale jednocześnie jest kontrolowana w sposób pośredni lub bezpośredni przez podmiot z kraju obcego. Wspomniane podmioty nie mogą po prostu kupić nieruchomości w Polsce. Muszą spełnić szereg, dodatkowych wymogów – wskazuje Robert Tomaszewski.

Jak uzyskać zezwolenie na zakup nieruchomości?

Cudzoziemcy – zarówno osoby fizyczne, jak i prawne – muszą zatem uzyskać specjalne zezwolenie na zakup nieruchomości w Polsce. Ten dokument wydawany jest w drodze decyzji administracyjnej przez właściwego ministra do spraw wewnętrznych, o ile sprzeciwu nie wniesienie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Poza przejściem tej drabinki administracyjnej należy też pamiętać o skompletowaniu właściwych dokumentów. W podaniu o wydanie zezwolenia należy wykazać, że nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa. Jednocześnie cudzoziemiec musi udowodnić swój związek z Polską. Może być to polskie pochodzenie, zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Polski, prowadzenie firmy w Polsce i tak dalej.

Od każdej zasady obowiązują wyjątki

Oczywiście od obowiązku uzyskania zezwolenia istnieją pewne wyjątki. Polskie prawo przewiduje je między innymi dla osób, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej. Poza tym wyłączenia mogą dotyczyć poszczególnych nieruchomości. Chodzi na przykład o lokale mieszkalne w rozumieniu ustawy o własności lokali, a także samodzielne lokale użytkowe o przeznaczeniu garażowym. Odrębny wyjątek został również przewidziany w odniesieniu do przedsiębiorców. Spółka będąca cudzoziemcem może nabyć nieruchomości niezabudowane, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha w obrębie miast. To nabycie musi mieć jednak związek z celami statutowymi tego podmiotu.

Działki

Czy cudzoziemiec może odziedziczyć nieruchomość?

Warto również wspomnieć o tym, że cudzoziemiec może być spadkobiercą osoby, która posiadała w Polsce nieruchomość. Czy takie dziedziczenie jest proste? Niekoniecznie. W pewnych sytuacjach nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego w drodze dziedziczenia testamentowego może być niemożliwe, jeżeli ta osoba nie była uprawniona do spadku na zasadach ogólnych, a jednocześnie nie uzyskała zezwolenia na nabycie nieruchomości. Co się wtedy dzieje z nieruchomością? W takim przypadku nieruchomość nabędą osoby, które byłyby powołane z ustawy – wyjaśnia Robert Tomaszewski.

Aleksander Setlak

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe