Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jakie obiekty możemy wybudować w miejscowości uzdrowiskowej? Część druga

Robert Tomaszewski
29 czerwca 2015
Budowa
Działki

W poprzedniej części artykułu scharakteryzowaliśmy, najważniejsza dla całego obszaru uzdrowiskowego, strefa ochronna „A”.

Strefa „B”

Obejmuje ona obszar przyległy do strefy „A” i stanowiący jej otoczenie. Jest on przeznaczony m.in. dla obiektów usługowych, turystycznych (w tym hoteli), rekreacyjnych, sportowych czy budownictwa mieszkaniowego. Tego, które nie będą mieć negatywnego wpływu na właściwości lecznicze uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz nie będą uciążliwe w żadnym aspekcie dla przebywających na terenie uzdrowiska pacjentów. W strefie „B”, dla której procentowy udział terenów zieleni wynosi nie mniej niż 50%, zabrania się budowy niektórych obiektów. Są to np. stacja paliw (bliżej niż 500 m od granicy strefy „A” ochrony uzdrowiskowej), urządzenia emitujące fale elektromagnetyczne. W obrębie tej strefy ochronnej zabrania się wyrębu drzew leśnych i parkowych (oczywiście z wyjątkiem zleconych cięć pielęgnacyjnych).

Strefa „C”

Dla strefy tej procentowy udział terenów biologicznie czynnych wynosi nie mniej niż 45%. Obejmuje ona obszar przyległy do strefy „B” i stanowiący jej otoczenie oraz obszar mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych.

W strefie C zabrania się budowy: zakładów przemysłowych, prowadzenia robót melioracyjnych lub też innych działań, które mogą doprowadzić do zaistnienia niekorzystnych zmian w istniejących stosunkach wodnych lub też prowadzenia takich czynności, które mogą wywołać negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny, lub właściwości lecznicze klimatu.

Problemy inwestycyjne

Inwestor musi zatem w pierwszej kolejności sprawdzić do jakiej strefy zaliczać się będzie grunt pod jego inwestycje. W dalszej zaś kolejności sprawdzić czy jego zamierzenia są możliwe do przeprowadzenia w obrębie danego terenu. Dalsze inwestycyjne kroki zależą od tego czy na danym terenie uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli jest to na jego podstawie można ubiegać się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeśli planu nie ma trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Decyzję taką wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, tylko w sytuacji, gdy planowana budowa spełnia wszystkie warunki jakie dyktuje art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – mówi Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku strefy ochronnej „A” obowiązują inne wytyczne. Ze względu na fakt, że to strefa związana ścisłe z walorami leczniczymi terenu uzdrowiskowego – w jej obrębie można budować tylko wtedy, gdy już uchwalono i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Bez takiego planu nic nie uda nam się wybudować.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe