Zarządzaj plikami cookies

Jaki jest koszt wykonania drogi? 

Prognozowany koszt budowy drogi z płyt to 14 760 zł, a z kostki 22 140 zł. Po wykonaniu drogi sporządzany jest kosztorys powykonawczy i na tej podstawie rozliczamy koszty wykonania drogi.


Enklawa Morska

Prognozowany koszt budowy drogi z płyt to 14 760 zł, a z kostki 22 140 zł.

Po wykonaniu drogi sporządzany jest kosztorys powykonawczy i na tej podstawie rozliczamy koszty wykonania drogi.