Zarządzaj plikami cookies

Jaki jest koszt utrzymania działki? 

Nakłady będą pobierane po wybudowaniu wyżej wymienionych części wspólnych. 


Działki Koniusza
  1. Nabywca działki zobowiązany jest uiszczać podatek od nieruchomości – jest to podatek lokalny pobierany przez samorząd gminny i wynika z posiadania nieruchomości. Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Roczna wysokość podatku, w zależności od gminy, zawiera się w przedziale 12  – 35 zł za 1000 m2 (0,1 hektara). Przykładowo, w przypadku działki o powierzchni 1000 m2, wysokość podatku za jeden cały rok zamknie się w przedziale 12 – 35 zł.
  2. W przypadku inwestycji, na których przewidziana jest strefa rekreacji oraz basen, będą pobierane dodatkowe nakłady:
    1. Utrzymanie części wspólnych tj. strefa rekreacji, drogi: 246 zł / mc
    2. Utrzymanie basenu: 123 zł / mc

Nakłady będą pobierane po wybudowaniu wyżej wymienionych części wspólnych.