Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jak zmienić plan zagospodarowania przestrzennego – część druga

Bartosz Antos
6 kwietnia 2014
Plan zagospodarowania przestrzennego
Przekształcenie działki
Działki rolne

Jak przekształcić działkę w miejscowym planie?

Jeśli udało nam się zainteresować swoim wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego radę gminy, pozostaje tylko czekać na spełnienie procedur związanych ze zmianą MPZP. Przekształcenie działki rolnej na działkę budowlaną wymaga szeregu czynności.

Procedura zmiany MPZP

Procedury uchwalania planu nie załatwiana się „od ręki”. Przedsiębiorca, nawet jeśli uwzględniono jego wniosek, będzie musiał zaczekać około roku do dwóch lat, bo tyle szacunkowo trwają prace nad zmianami.

Cała procedura uchwalania zmian wygląda podobnie, jak w przypadku uchwalania nowego miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz, wójt lub prezydent miasta zobowiązany jest ogłosić, iż rozpoczynają się prace nad zmianą MPZP. Informacja musi dotrzeć do jak największej liczby osób, które mogą zainteresować takie zmiany. Informację przekazuje się mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie (np. obwieszczenia w urzędzie, obwieszczenia w lokalnej prasie, internet, plakaty na słupach). Obwieszenie musi zawierać ściśle określone informacje, m.in. czego dotyczą zmiany, tryb składania wniosków itp.

Kolejnym etapem uchwalania zmian (czyli de facto uchwalania nowego MPZP) jest przekazanie informacji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, innym instytucjom, które będą zaangażowane w projekt. Informacje takie trafiają m.in. do zarządcy dróg, inspekcji sanitarnej, wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Za zmiany w planie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego odpowiedzialny jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wcale nie oznacza to jednak, że którykolwiek z nich sporządza zmiany osobiście. Projekt zmian MPZP ustalają urbaniści. Urbaniści zobowiązani są przygotować projekt zgodnie z wnioskami, które wpłynęły, a dotyczą takich zmian. Oczywiście nie każdy wniosek będzie brany pod uwagę, jednak urbanista zobowiązany jest do zapoznania się z takimi wnioskami i do ewentualnego ich zrealizowania.

Procedura składania wniosków jest ściśle określona. Wniosek może złożyć każdy i musi mieć on formę pisemną. Pominięcie procedury składania wniosków lub rozpatrywania ich przez urbanistę skutkować może podważeniem ważności nowostworzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przeciwieństwie do wniosków o zmianę MPZP, do wniosków składanych w momencie uchwalania MPZP, osoba kompetentna musi się ustosunkować. Prawodawca dopuszcza możliwość odpowiedzi na wnioski w formie zbiorczej, co oznacza, że nie każdy wniosek będzie rozpatrywany osobno.

Działka budowlana

Projekt

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykłada się do wglądu i zapoznania w siedzibie urzędu gminy. Ma charakter publiczny. Informację o takim projekcie również podaje się do publicznej wiadomości. Na tym etapie nadal przedsiębiorca ma szansę (jeśli jego wcześniejszy wniosek nie uzyskał akceptacji) zawalczyć o swoje. Może w formie pisemnej złożyć uwagi do projektu. Osoba kompetentna ma obowiązek się z nimi zapoznać i wprowadzić do planu lub uznać za bezzasadne. Odpowiedzi na uwagi do projektu udziela się również publicznie. W tym przypadku także dopuszcza się formę zbiorczą.

Do każdego projektu planu dołącza się prognozę jego oddziaływania na środowisko oraz prognoza skutków finansowych wprowadzenia takiego planu. Takie prognozy nie są jednak wiążące ani dla mieszkańców, ani dla samej gminy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwala rada gminy. Końcowy plan musi być zgodny z wcześniej przeprowadzonym studium kierunków. Jak potwierdza Bartosz Antos, Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie SaveInvest Sp. z o.o.: „Jeśli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nadal nie jest satysfakcjonujący i zgodny z oczekiwaniami przedsiębiorcy, to oficjalne przyjęcie MPZP jest jego ostatnią szansą, by coś zmienić. Może się wówczas odwołać, składając skargę do samorządowego kolegium odwoławczego, a jeśli to nie przyniesie skutku, do wojewódzkiego sądu administracyjnego”. Plany uchwala się średnio co 6 – 8 lat więc na pewno warto zainteresować się tematem i walczyć o swoje.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe