Zarządzaj plikami cookies

Jak zabezpieczone jest uzbrojenie działek i budowa infrastruktury?

W umowie przedwstępnej i w akcie notarialnym są zawarte wszystkie warunki dotycząceinfrastruktury dodatkowej i tego, że zajmiemy się ich wykonaniem.Nakłady inwestycyjne są dzielone równomiernie na wszystkich właścicieli działeki zabezpieczone w umowie, co daje gwarancję, że nie braknie środków na realizację inwestycji.


W umowie przedwstępnej i w akcie notarialnym są zawarte wszystkie warunki dotyczące
infrastruktury dodatkowej i tego, że zajmiemy się ich wykonaniem.
Nakłady inwestycyjne są dzielone równomiernie na wszystkich właścicieli działek
i zabezpieczone w umowie, co daje gwarancję, że nie braknie środków na realizację inwestycji.