Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jak walczyć ze zbyt wysokimi karami za wycinkę z działki?

Bartosz Antos
25 października 2015
Działki, drzewa

Jak pokazuje orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego nałożenie zbyt wysokiej kary za dokonanie nielegalnej wycinki drzewa z własnej nieruchomości narusza konstytucję. Mowa o braku możliwości zmniejszenia wysokości grzywny w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z obumarłą lub zniszczoną rośliną, która może zagrażać nawet bezpieczeństwu ludzi i ich mienia.

Kiedy zezwolenie na wycinkę drzew z nieruchomości?

Wprowadzenie obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów ma w głównej mierze za zadanie chronić tereny zielone i prowadzić do ich bardziej zrównoważonego użytkowania. Zgodnie z art. 83 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody wymogiem uzyskania pozwolenia na wycinkę nie obejmuje się rośliny w sytuacji, gdy ich wiek nie przekracza dziesięciu lat. Taka decyzja wydawana jest na wniosek właściciela nieruchomości przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Warto mieć na uwadze, że uzyskane zezwolenie na wycinkę wcale nie musi uwzględniać wszystkich próśb wnioskującego – przypomina Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Może on przykładowo uzyskać zgodę na usunięcie jedynie części spośród uwzględnionych we wniosku roślin.

Ogromne kary

Co jeśli drzewo lub krzewy, które nie spełniają powyższych kryteriów, zostaną wycięte bez uzyskania odpowiedniej decyzji administracyjnej? Wówczas właściciel nieruchomości musi przygotować się na ogromny wydatek. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody wysokość kary za dokonanie wycinki bez zezwolenia stanowi trzykrotność opłaty za usunięcie drzewa. Samą opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie rodzaju i gatunku drzewa, które chcemy wyciąć oraz obwodu jego pnia. W przypadku, gdy dochodzi do rozwidlenia drzewa na wysokości poniżej 130cm, każdy pień traktowany jest wtedy jako osobne drzewo. Co roku minister środowiska w stosownym obwieszczeniu ustala stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków roślin.

Wysokość kary a lokalizacja drzewa na działce

Na wysokość opłaty należnej za usuniecie drzewa może wpłynąć także jego usytuowanie. Jeśli drzewo znajduje się na terenie uzdrowiska, obszaru ochrony uzdrowiskowej, lub na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, jego usunięcie będzie nawet o 100 proc. wyższe niż takiego na zasadach ogólnych. A więc, przykładowo, jeśli właściciel nieruchomości wytnie bez pozwolenia ze swojej posesji topolę kara wyniesie ponad 100 tys. zł. O ile oczywiście jego nieruchomość leży na terenach, na których obowiązują zasady ogólnego naliczania kar.

Niesprawiedliwe przepisy prawne

To właśnie taki sposób naliczania kar przed Trybunałem zaprezentowano jako niekonstytucyjny. A to ponieważ narusza on zasadę sprawiedliwości i proporcjonalności zawartej w art. 31 ust. 1 Konstytucji. Przepisy nie zostawiają bowiem miejsca dla zaistnienia szczególnych okoliczności. Kary wymierza się automatycznie, bez uprzedniego rozważenia okoliczności zaistnienia interwencji osoby ukaranej. Faktycznego stanu drzew nie bierze się pod uwagę. Często dochodzi do usunięcia drzew uszkodzonych na tyle, że mogą zagrażać bezpieczeństwu właścicieli, a także ich mienia. Sam proces uzyskiwania pozwolenia jest długotrwały, a zatem podjęcie decyzji o samodzielnej, szybkiej wycince w niektórych sprawach jest kluczowe. Zdaniem osób obciążonych tak wysokimi karami podważona została także zasada adekwatności przewinienia i kary. Co więcej, przesłankami zawartymi w ustawie o ochronie przyrody ustawodawca ingeruje w prawo właściciela do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny.

Działki

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego (sygnatura akt: SK 6/12) nie może dochodzić do sytuacji, w których kary za nielegalne usuwanie drzew nakładane będą bez uwzględniania indywidualnych okoliczności każdej sprawy. Praktykowane do tej pory sposoby kalkulowania kary finansowej powinny brać pod uwagę przyczyny wycinki i zaistniałe warunki jej wykonania. Szczególnie jeśli drzewo może stwarzać powstanie zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi. Nowelizacja przepisów warunkowana wydanym orzeczeniem Trybunału powinna nastąpić na początku 2016 r.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe