Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jak uzyskać zgodę na wycięcie drzew z działki?

Bartosz Antos
12 października 2021
Działki

Nikt nie może samowolnie pozbywać się dużych drzew i krzewów ze swojej nieruchomości. Niejednokrotnie taki zabieg wymaga uzyskania specjalnego pozwolenia. Jak uzyskać taką zgodę? O jakie formalności należy zadbać? Na te pytania odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Usunięcie drzewa tylko z zezwoleniem?

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody usunięcie drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia. Wydaje je wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W przypadku gdy dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków. Usunięcie niektórych drzew może dodatkowo wymagać zgody innych organów. Na przykład regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Dzieje się tak, gdy drzewa znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej i nie są jednocześnie obcymi gatunkami topoli. Na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego/rezerwatu należy to uzgodnić z dyrektorem parku albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Kto może wystąpić o wydanie zezwolenia?

Z wnioskiem o jego wydanie może wystąpić również ściśle określony podmiot. Posiadacz nieruchomości (za zgodą właściciela) albo właściciel urządzeń niebędących częściami składowymi nieruchomości (o ile drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu urządzeń). Zgody właściciela nieruchomości nie wymaga się tylko wtedy, gdy wniosek składa spółdzielnia mieszkaniowa, zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa albo wspólnota mieszkaniowa, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi. Dodatkowo zgody właściciela nie wymaga się, gdy wniosek składa użytkownik wieczysty lub posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Poprawnie złożony wniosek powinien natomiast uwzględniać takie informacje, jak imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości, nazwę gatunków drzewa lub krzewu, obwód drzewa, wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew i tak dalej.

Kto wydaje zezwolenie?

Właściwy organ administracji publicznej przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu dokona oględzin. W przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych, postępowanie zostanie zawieszone do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do tych gatunków. Nadto wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu. Jeżeli natomiast nie zaistnieją żadne przeciwwskazania, wnioskodawca uzyska stosowne zezwolenie. Dokument uwzględni dane wnioskodawcy, gatunek drzewa lub krzewu, miejsce jego usunięcia, wysokość opłaty za usunięcie, a także termin usunięcia.

Nie każde drzewo i krzew wymaga zezwolenia

Oczywiście ustawa o ochronie przyrody przewiduje przy tym szereg wyłączeń. Przepisów nie stosuje się chociażby do krzewów rosnących w skupisku o powierzchni 25 metrów kwadratowych, drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jednolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu, a 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. Przepisy te nie znajdą także zastosowania w odniesieniu do drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, a także w wielu innych przypadkach – wskazuje Bartosz Antos.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe